Nyhet Bransch 23 mars 2016

Så påverkar amorteringskravet konsumenterna och marknaden

Amorteringskravet är nu ett faktum, det står klart efter riksdagens beslut onsdagen den 23 mars. Ingrid Eiken, vd för Mäklarsamfundet, välkomnar att beslutet äntligen är taget.
– Det är bra att vi äntligen får klarhet, vi vet att bostadskonsumenterna vill ha långsiktighet och tydlighet. Vi välkomnar också kompromissen med femårsregeln vid köp av nyproduktion, säger hon.

Mäklarsamfundet har varit remissinstans, och deltagit i samtliga av de tre remissrundorna som föranlett riksdagens beslut om amorteringskrav som klubbades igenom onsdagen den 23 mars.

Mäklarsamfundets VD Ingrid Eiken tycker att det är bra att beskedet äntligen kommer:

– Vi vet att konsumenterna vill ha tydliga spelregler på bostadsmarknaden, spekulationerna och de olika turerna de senaste året har inte varit bra för bostadskonsumenterna och deras plånböcker. Dock ska vi inte överdriva den förväntade effekten - såväl marknaderna som bankerna har redan tagit höjd för detta.

– Man ska också ha klart för sig att ett amorteringskrav inte löser grundproblemet på bostadsmarknaden - vi har fortfarande bostadsbrist på de platser i landet där folk vill bo. Byggandet behöver komma igång ännu mer och vi vill se reformer för en ökad rörlighet i det befintliga bostadsbeståndet, fortsätter Ingrid Eiken.

Hur ser du på den senaste ändringen att undanta amortering på nyproducerade bostäder i fem år?
–  Vi välkomnar den här kompromisslösningen, det visar att lagstiftaren har varit lyhörd inför den kritik som funnits kring att ge möjlighet att undanta nyproduktionen helt från amorteringskrav. Men det gäller att bevaka utvecklingen noga, att undantaget för amortering är tidsbegränsat kan skapa bekymmer om marknaden mot förmodan skulle vika, eller om något annat oväntat sker i vår omvärld.

Hur kommer amorteringskravet att påverka enskilda bostadskonsumenter?
– De flesta banker har redan infört amorteringskravet i praktiken, men risken med en sådan här "one size fits all"-lösning är naturligtvis att den riskerar att bli för trubbig. Det är fortsatt viktigt att bankerna gör sina riskbedömningar baserat på den enskilda konsumentens förutsättningar. Den grupp som riskerar att drabbas extra hårt är ju våra ungdomar, eller andra förstagångsköpare - kombinationen tuffa amorteringskrav och bolånetak kommer att göra det betydligt svårare att ta sig in på bostadsmarknaden.

– Och visst, det är i grunden gott med en sund amorteringskultur, men de facto blir det mindre kvar i folks plånböcker per månad med ett strikt amorteringskrav som det nu blir. Det är därför väldigt viktigt att följa hur amorteringskravet påverkar och om det ger ytterligare inlåsningseffekter - vilket vore förödande.

Marknaden i allmänhet då, hur kommer den att påverkas?
– Marknaden har kunnat förbereda sig på ett amorteringskrav under lång tid nu, och som sagt - många banker har redan i praktiken infört de här kravet. Jag tror mot bakgrund av detta inte att förändringarna på marknaden avseende prisutvecklingen kommer att bli så stora på sikt.

Vad ska man som bostadskonsument tänka på inför amorteringskravet?
– Ha en dialog med banken i god tid innan det är dags för bostadsköp, se till att ha ditt lånelöfte klart innan du ger dig ut på bostadsmarknaden. Ta höjd för ränteökningar också, den historiskt låga räntan kommer inte att vara för evigt, avslutar Ingrid Eiken.

Amorteringskravet i korthet
Lagändringen börjar gälla den 1 maj och börjar användas från 1 juni i år. Kravet innebär i korthet att bolån med en belåningsgrad över 70 procent ska amorteras ner med minst 2 procent av det ursprungliga lånebeloppet varje år, medan lån med under 70 procents belåningsgrad ska amorteras ned med minst 1 procent per år till dess att belåningsgraden är 50 procent.

Läs mer om armoteringskravet här:
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankande...

Caroline Berg
Redaktör

Skapad 23 mars 2016
Uppdaterad 27 mars 2023
Amorteringskrav