Nyhet Bransch 20 april 2016

Så blir amorteringskravet

”Vi ska bygga krockkuddar i systemet, men är ödmjuka inför uppgiften – det är starka krafter det här”, det sa Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen vid en presskonferens på onsdagen den 20 april. Vid presskonferensen presenterades vad som blir det slutgiltiga amorteringskravet.

 


Diskussionerna om amorteringskravet och hur kravet ska se ut har pågått i ett och ett halvt år. Mäklarsamfundet har svarat på samtliga tre remisser, och igår blev det alltså klart att amorteringskravet införs den 1 juni och hur det kommer att se ut i sin helhet. Förslaget innehåller inte några direkta nyheter.

– Vi på Mäklarsamfundet är ju inte på något sätt emot en sund amorteringskultur, men vi har haft en del synpunkter på utformningen av kravet, säger Mäklarsamfundets chefsjurist Jonas Anderberg.

– Framförallt oroades vi när diskussioner gick om att undanta nyproduktionen helt från amorteringskravet, där såg vi en risk med snedvridning av prissättningen. Finansinspektionen har lyssnat på oss, och som det ser ut nu finns en möjlighet att undanta köp i nyproduktion från amorteringskrav upp till fem år. Vi är nöjda med den kompromissen, avslutar Anderberg.

Läs också Mäklarsamfundets VD Ingrid Eikens tidigare kommentar här:
http://www.maklarsamfundet.se/sa-paverkar-amorteringskravet-konsumentern...

Amorteringskravet i korthet:
- Reglerna gäller alla banker och kreditmarknadsföretag från och med den 1 juni 2016 – reglerna gäller bara nya lån.

- Om avtal om köp eller byggnation av bostad ingåtts innan 1 juni, omfattas inte lån som därefter tas för att finansiera köpet eller byggnationen av amorteringskravet. (Det är alltså kontraktsdagen som gäller – inte tillträdesdagen – när det handlar om köp av ny bostad.)

- Nya bolån ska amorteras ned till 50 procent av bostadens värde. Amorteringskravet ska gälla för alla nya lån, som lämnas med en bostad som säkerhet. Omvärdering av bostaden får göras vart femte år. De som utökar befintliga bolån efter den 1 juni till en belåningsgrad som överstiger 50 procent, kan ges möjlighet att amortera tilläggslånet på tio år.

- Nya bolån med en belåningsgrad över 70 procent ska därför amorteras med minst 2 procent av det ursprungliga lånebeloppet varje år. Lån med under 70 procents belåningsgrad ska amorteras med minst 1 procent per år till dess att belåningsgraden är 50 procent.

- Om man har befintliga bolån som tagits innan den 1 juni i år, kan tilläggslån antingen betalas av enligt grundregeln eller på tio år. Möjligheten att amortera ett tilläggslån på tio år har tillkommit för att undvika tröskeleffekter för dem som har befintliga bolån och därmed inte omfattas av amorteringskravet.

Reglerna gäller endast nya bolån. Kravet gäller inte om man bara vill byta bank.

Nya bolån är:

  • När man tar ett lån för att köpa en ny bostad och använder bostaden som säkerhet för lånet.
  • När man utökar ett befintligt lån med bostaden som säkerhet för att till exempel bekosta reparationer och hamnar på en belåningsgrad över 50 procent.


Undantag

  • Bolåneföretagen får under en begränsad period medge att enskilda hushåll inte ska amortera om det finns särskilda skäl. Exempel på sådana situationer kan vara arbetslöshet, dödsfall i familjen eller sjukdom.
  • Bolåneföretag får medge att lån som lämnas mot säkerhet i nyproducerade bostäder inte amorteras, dock under högst fem år. Denna möjlighet gäller endast för förstahandsköparen.
  • Lån som lämnas mot säkerhet i fastighet som är taxerad som en lantbruksenhet omfattas inte av amorteringskravet.


Omvärdering av bostaden

  • Amorteringskravet utgår från marknadsvärdet på bostaden. Huvudprincipen är att omvärdering av bostaden som kan ligga till grund för att räkna om belåningsgraden endast får ske vart femte år.
  • Omvärdering får även ske om det skett en avsevärd värdeförändring av bostaden av en annan anledning än den allmänna prisutvecklingen på bostäder. Det kan till exempel handla om en omfattande om- eller tillbyggnad. Renovering av enbart kök eller badrum eller tillbyggnad av balkong anses till exempel i normalfallet inte ge en avsevärd värdeförändring.
  • För hushåll som redan i dag förvärvat sin bostad gäller att omvärdering av bostaden får ske i samband med att ett hushåll för första gången utökar sin belåning efter att amorteringskravet börjat gälla. Därefter gäller de vanliga reglerna för omvärdering av bostaden, det vill säga att det får göras vart femte år eller om det skett en avsevärd värdeförändring.

Mäklarsamfundet är glada över att Finansinspektionen äntligen sätter ner foten, det senaste årets diskussioner och ”hattande fram och tillbaka” har varit direkt oansvarigt, och skapat mycket stor oro både i konsumentledet och hos fastighetsmäklare som fått många frågor från sina kunder. Här är Finansinspektionen dock självkritiska, och säger själva att de kunde ha varit tydligare i sin kommunikation.

Kravet innefattar bara nya lån, men man ska ha klart för sig att det blir en väsentlig skillnad i villkoren för de som har bostadslån idag och de som tecknar nya lån och kliver in på marknaden efter den 1 juni – skillnader som kommer att märkas varje månad i folks plånböcker.

Titta gärna på räkneexemplet Mäklarsamfundet publicerade tidigare i år. Amorteringskravet kan innebära att flera tusen till ska ut ur plånboken varje månad, se exempel här.

Och det gäller att hålla både öron och ögon öppna även fortsättningsvis, Erik Thedéen på Finansinspektionen är tydlig med att om inte amorteringskravet får tillräcklig effekt på skuldsättningen kan fler åtgärder komma – ett skuldkvotstak ligger nära till hands som nästa tänkbara åtgärd.  Vi på Mäklarsamfundet har förståelse för att det finns en oro kring svenska folkets skulder, men oaktat detta löser inte ett amorteringskrav grundproblemet på den svenska bostadsmarknaden – bostadsbristen. Det gäller att hålla två tankar i huvudet samtidigt här. För att lösa bostadsbristen krävs andra åtgärder.

Mäklarsamfundet påtalade för övrigt detta i en debattartikel i Dagens Nyheter redan den 5 november förra året:
http://www.maklarsamfundet.se/maklarsamfundets-replik-till-finansinspekt...
___________________________
Josefine Uppling
Analys- och kommunikationschef
Mäklarsamfundet

Källor/Läs mer:
http://www.fi.se/Press/Pressmeddelanden/Listan/Amorteringskrav-pa-nya-bo...
http://www.expressen.se/dinapengar/sa-andras-reglerna-om-amorteringskrav...
http://www.di.se/artiklar/2016/4/20/har-ar-fis-nya-amorteringskrav/

Skapad 20 april 2016
Uppdaterad 27 mars 2023
Amorteringskrav