Nyhet Bransch 30 november 2017

Kommunerna där det nya amorteringskravet kommer slå hårdast

En ny kartläggning från Länsförsäkringar Fastighetsförmedling visar att många hushålls inkomster inte är i närheten av tillräckligt höga för att undvika det skuldkvotstak om 4,5 gånger årsinkomsten som regeringen nu godkänt. Störst är differensen i Danderyd och Södertälje.

Idag meddelade regeringen att Finansinspektionens förslag om ett skärpt amorteringskrav blir verklighet. Förslaget innebär att nya bolånetagare som lånar mer än 4,5 gånger sin årsinkomst före skatt ska amortera ytterligare 1 procent av bolånet per år utöver det befintliga amorteringskravet.

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling har med hjälp av siffror från Statistiska Centralbyrån och Svensk Mäklarstatistik kartlagt de 50 kommuner där skillnaden mellan 450 procent av hushållens genomsnittliga årsinkomster och medelpriset på villor och bostadsrätter är som störst.

På villamarknaden är differensen störst i Danderyds kommun. I genomsnitt har ett hushåll i Danderyd en årsinkomst på 681 000 kr. Tar man det gånger 4,5 blir det cirka 3 miljoner. Medelpriset på en villa ligger på cirka 11,5 miljoner kronor, vilket innebär att det skiljer hela 8,5 miljoner mellan årsinkomst och medelpris. På andra plats hamnar Lidingö och Solna kommer på tredje plats.

På bostadsrättsmarknaden skiljer det sig mest i Södertälje kommun. Där ger inkomsterna ett skuldkvotstak på runt 1,8 miljoner kronor men där är medelpriset för en bostadsrätt knappt 3,8 miljoner kronor, vilket ger en differens på runt 2 miljoner kronor. I Solna kommun skiljer det 1,9 miljoner kronor mellan skuldkvotstak och medelpris. Sundbybergs kommun placerar sig på plats nummer tre med en differens på 1,8 miljoner kronor.

– Flera av kommunerna högst upp på listan är platser där bostadspriserna stigit kraftigt de senaste åren och den genomsnittliga belåningsgraden är relativt låg. På samma gång kommer den generella effekten av skuldkvotstaket ha allra störst påverkan i storstadsregionerna. När räntorna stiger är risken uppenbar för att vi här får en situation där många varken kommer att ha råd att bo kvar eller köpa nytt, säger Marcus Svanberg, VD på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

Svanberg menar att det är mycket olyckligt att regeringen går vidare med förslaget om skärpt amorteringskrav.

– Det är en mycket stor riskfaktor för ökade inlåsningseffekter på bostadsmarknaden som skulle reducera både viljan och möjligheten att flytta. Om vi ska få bättre balans och en naturlig rörlighet på bostadsmarknaden krävs istället tydligare incitament att byta bostad, till exempel genom att sänka, individanpassa eller helt ta bort reavinstskatten, säger Marcus Svanberg.

Caroline Berg
Redaktör

Skapad 30 november 2017
Uppdaterad 22 mars 2023
Amorteringskrav