Nyhet Bransch 21 december 2015

Hemnetaffären ett steg närmare mål

Mäklarsamfundet har avtalat med Schibsted om att sälja 15 av de 25 procent som utgör Mäklarsamfundets ägarandel i Hemnet, d.v.s. 60 procent av Mäklarsamfundets aktier i bolaget. Detta är i enlighet med det vägledande beslut som togs vid Mäklarsamfundets årsmöte i november 2015. Genom att kvarstå med 10 procents ägande kommer Mäklarsamfundet ges inflytande i Hemnet under lång tid.

Även övriga ägare (Swedbank Fastighetsbyrån, Svensk Fastighetsförmedling och Fastighetsmäklarförbundet FMF) avyttrar sina aktier i Hemnet helt eller delvis. FMF säljer, precis som Mäklarsamfundet, 60 procent av sitt innehav, medan övriga ägare säljer samtliga aktier i Hemnet.

Enligt avtalet har Schibsted därmed förvärvat 80 procent av aktierna i Hemnet. Affären beräknas kunna slutföras under första halvan av 2016, efter den granskning från Konkurrensverket (KKV) som nu tar vid.

– Affären med Schibsted är i linje med vad våra medlemmar har beslutat vid årsmötet tidigare i år. Medlemmarna ville både sälja en del av våra aktier men samtidigt vara kvar och ta ett mer långsiktigt ansvar för bolaget och branschen och nu är vi överens med Schibsted om det, säger Anders Edmark styrelseordförande, Mäklarsamfundet.

– Inom Mäklarsamfundet har vi både fastighetsmäklarna och konsumenternas bästa för ögonen och tillsammans med Schibsted kommer vi att kunna skapa en bra och långsiktig utveckling av Hemnet till nytta för alla, avslutar Anders Edmark.

För ytterligare information kontakta:
Anders Edmark, Styrelseordförande, Mäklarsamfundet, 070-266 50 51.

Läs Schibsteds pressmeddelande här.

Skapad 21 december 2015
Uppdaterad 27 mars 2023
Branschen