Nyhet Bransch 18 oktober 2018

Hur många lämnar egentligen branschen?

Med jämna mellanrum hörs uppgifter om hur många som lämnar branschen. Ibland hör vi att en tredjedel lämnar inom loppet av ett år efter att de fått sin registrering och ibland hör vi att hälften lämnar inom första året.

Mäklarsamfundet arbetar just nu med att få fram en tydligare bild av hur det ser ut med personalomsättningen i branschen. Vi hoppas få svar på hur länge en mäklare i genomsnitt är verksam, om det skiljer sig mellan olika grupper och, så klart, varför man lämnar branschen. Det är inte alltid lätt att få en tillförlitlig bild med hjälp av befintlig statistik. De som på egen hand avregistrerar sig hos FMI är relativt enkla att följa upp, men vi vet också att det finns de som slutar mäkla men behåller sin registrering en längre tid.

En ledtråd får vi när vi tittar på avregistreringar det gångna året. Mellan 170919 och 180918 var det 523 mäklare som avregistrerade sig. I dessa 523 kan någon enstaka som blivit avregistrerad på grund av avsaknad av ansvarsförsäkring eller som följd av disciplinär påföljd ingå, men den absoluta majoriteten har avregistrerat sig på egen hand. I snitt har de som avregistrerat sig under perioden haft sin registrering i cirka 10 års tid. Bara drygt 16 procent har haft sin registrering mindre än ett år och cirka 19 procent har haft sin registrering i som mest två år. Den yngsta som avregistrerat sig under perioden var född 1994 och den äldsta 1956.

Detta är naturligtvis inte en heltäckande bild och mer noggranna undersökningar och omfattande statistikkörningar måste göras. Samtidigt är det viktigt att diskussionen om villkoren i branschen utgår från fakta. Att döma av dessa siffror verkar det som att uppgifter som att runt hälften av de nyutexaminerade mäklarna lämnar branschen inom två år är ordentligt överdrivna.

Skapad 18 oktober 2018
Uppdaterad 22 mars 2023
Branschen