Nyhet Bransch 15 mars 2018

Fastighetsbyrån startar chefsnätverk för kvinnor

Andelen kvinnliga mäklare ökar stadigt och ligger idag på 46 procent, vilket kan jämföras med 39 procent 2007. Men andelen kvinnor i ledande positioner är fortfarande låg. Därför startar nu Fastighetsbyrån ett nätverk med främsta mål att öka andelen kvinnliga ledare.

Fastighetsbyrån har cirka 1200 mäklare och av dessa är nu en majoritet kvinnor. Däremot är andelen kvinnor i ledande positioner, franchisetagare och kontorschefer, endast 34 procent. För att öka andelen kvinnor i ledande positioner startar nu Fastighetsbyrån ett nytt nätverk.

– För tolv år sedan var andelen kvinnor i chefspositioner 15 procent i företaget. Nu har vi alltså 34 procent så utvecklingen har verkligen gått framåt. Å andra sidan har vi som mål att andelen kvinnor på chefspositioner ska spegla antalet kvinnor i företaget men där är vi inte idag. Med vårt nya nätverk ska vi främst verka för en jämnare fördelning och komma fram till hur vi når dit, säger Victoria Sundström, HR-chef på Fastighetsbyrån.
Första träffen kommer arrangeras inom kort och inledningsvis kommer kvinnor som idag har en ledande position att bjudas in. Nätverket ska stärka befintliga ledare och inspirera nya och målet är att andelen kvinnor i chefspositioner ska vara 40 procent år 2021.

– När jag började som mäklare saknade jag kvinnor i chefsposition som förebilder och jag tror att mycket handlar om det. Vi ledare som är kvinnor måste visa upp oss och inspirera andra. Samtidigt måste vi diskutera och förändra strukturer som byggts upp av och för män, vilket nätverket är ett bra forum för. Utan en tydlig målbild så kommer vi inte få till den förändring vi vill åt, säger Pia-Lotta Svensson, franchisetagare på Södermalm och en av initiativtagarna till nätverket.

Skapad 15 mars 2018
Uppdaterad 22 mars 2023
Branschen