Björn Wellhagen
Nyhet Bransch 13 februari 2020

Förebyggande samarbete mot ”falska” fastighetsmäklare

Vi har tidigare uppmärksammat det faktum att bedragare i framför allt Skåne utgett sig för att tillhöra olika yrkesgrupper i syfte att ta sig in i personers hem och stjäla diverse tillhörigheter. En av yrkesgrupperna som man säger sig tillhöra är just fastighetsmäklare, där tillvägagångssättet ofta gått ut på att först och främst ringa och utge sig för att vara från ett fastighetsmäklarkontor för att därefter boka in en värdering av bostaden.

Bokning av sådan värdering sker typiskt sett utan att mäklaren eller det företag mäklaren arbetar åt, haft någon tidigare kontakt med privatpersonen i fråga, vilket är en förutsättning för det kriminella upplägget.

Mäklarsamfundet har fått uppgifter om att fenomenet spridit sig och nått Halland, vilket lett till att vi ingått i ett förebyggande samarbete med Polisen och FMI för att så smidigt som möjligt kunna säkerställa att relevant information sprids och delas. Att Mäklarsamfundet är med i processen är välkommet då vi därmed kan försäkra oss om att de råd som myndigheterna går ut med inte påverkar det ordinarie fastighetsmäklararbetet och den enskilde fastighetsmäklaren vid tillfällen då denne faktiskt ska boka in en riktig värdering.

Myndigheterna kommer att uppmana privatpersoner som får telefonsamtal om värderingar av sin bostad, och är osäkra på äktheten i samtalet, att kontrollringa till det fastighetsmäklarkontor som är berört och säkerställa att bokningen är korrekt. Man kan då som en första åtgärd be att få bekräftat att en mäklare med uppgivet namn arbetar på kontoret. Om så är fallet och man ändå känner sig osäker kan man även begära att få en skriftlig bekräftelse på kommande bokning via SMS eller epost. Ni som fastighetsmäklare kan därför komma att få något fler samtal till era kontor under den närmaste tiden och ett visst medarbete för översändande av bokningsbekräftelse. Vidare informeras att inga fastighetsmäklare kommer oanmält för att göra värderingar.

- Vi på Mäklarsamfundet tycker att det är viktigt att uppmärksamma er medlemmar på detta och hoppas att ni har överseende med att föreslagna kontrollåtgärder kan leda till visst merarbete. På så vis visar vi att vi värnar om våra kunder och gör vad vi kan för att medverka i försöken att försvåra och ytterst förhindra denna typ av kriminella handlingar, säger Björn Wellhagen, VD på Mäklarsamfundet
 

Skapad 13 februari 2020
Uppdaterad 8 mars 2023
Branschen