Nyhet Juridik 19 februari 2015

Du vet väl att...

… de s.k. lättnadsreglerna löper ut vid årsskiftet och kommer inte att förlängas.
… Boverket har ändrat sina allmänna råd om energideklarationer från årsskiftet.

... de s.k lättnadsreglerna som lindrar skatteeffekterna för den som innehar en lägenhet i ett oäkta bostadsföretag, löper ut vid årsskiftet och inte kommer att förlängas. Samtidigt sänks dock skattesatsen för dessa lägenheter från trettio till tjugofem procent.

... Boverket har ändrat sina allmänna råd om energideklarationer från årsskiftet. Anledningen är att taxeringskoden för fritidshus (221) har avskaffats. När du ska avgöra om en byggnad är undantagen från reglerna om energideklaration är det istället det huvudsakliga användningssättet som avgör. Om någon varit folkbokförd där inom ett år innan en försäljning anses byggnaden inte vara ett fritidshus, se:
https://rinfo.boverket.se/BED/PDF/BFS2014-6-BED-7.pdf

Skapad 19 februari 2015
Uppdaterad 28 mars 2023
Branschen