Nyhet Bransch 14 januari 2016

Hemnetaffären – vad händer just nu?

Mäklarsamfundets arbetsgrupp i Hemnetaffären består av Anders Edmark, Jonas Bergh, Ingrid Eiken, Christian Wachtmeister och Per-Olov Bergström.
Innan jul blev det klart att det blir affär med Schibsted – såväl Mäklarsamfundet och FMF som Swedbank och Svensk Fastighetsförmedling säljer hela eller delar av sitt innehav i bostadssajten Hemnet. Vi har frågat Jonas Bergh, Mäklarsamfundets advokat, om status i Hemnetaffären i skrivande stund.

Det genomfördes en s.k. ”signing” precis före jul, betyder det att affären är helt klar nu?
– Affären är helt klar i den bemärkelsen att alla avtal är klara och undertecknade. Det som återstår är att Schibsted/Blocket ska få godkänt av Konkurrensverket (KKV) att köpa 80% av Hemnet.

Vad händer egentligen nu? Har det gjorts en anmälan till KKV?
– Det som händer är att Schibsted/Blocket förbereder sin anmälan till KKV, som planeras att lämnas in till KKV i slutet av januari månad. Schibsted/Blocket har haft en del förberedande kontakter med KKV och jag har som Mäklarsamfundets ombud deltagit i dessa kontakter.

Hur kommer processen se ut under den närmaste tiden?
– Schibsted/Blocket kommer som sagt att lämna in sin anmälan till KKV i slutet av januari månad. Därefter har KKV en månad på sig att bestämma om man ska godkänna affären direkt eller begära en fördjupad undersökning. Om KKV begär en fördjupad undersökning kan den ta mycket längre tid. Dock gäller att om KKV inte lämnat sitt godkännande 8 månader efter signingen som ägde rum 18 december, det vill säga senast den 18 augusti 2016, kan varje part begära att affären går tillbaka. Först när KKV har lämnat sitt godkännande kan affären fullbordas och aktierna i Hemnet lämnas över till Schibsted/Blocket och Blocket betala köpeskillingen till säljarna. Min gissning är att KKV kommer att begära en fördjupad undersökning och i maj månad 2016 kommer vi att veta om affären godkänns eller inte.

Här kan du läsa det senaste pressmeddelandet om Hemnetaffären.  

Josefine Uppling
Analys- och kommunikationschef

Skapad 14 januari 2016
Uppdaterad 27 mars 2023
Branschen