Nyhet Bransch 21 juni 2017

Stärkt tillsyn över fastighetsmäklarbranschen ska utredas

I maj blev det klart att regeringen tillsätter en utredning om stärkt tillsyn över fastighetsmäklarbranschen. Utredningen har bland annat fått i uppdrag att föreslå hur tillsyn ska kunna utövas över mäklarföretagen och det i sig för även med sig att utreda hur företagets ansvar ska vara i förhållande till mäklarens nuvarande, personliga ansvar.

Det är stora och genomgripande frågor för branschen som ska utredas. Mäklarsamfundet har redan nu etablerat kontakt med utredningen, som ännu är i startgroparna, för att säkerställa att branschens perspektiv och synpunkter tillvaratas och får tydligt genomslag under arbetets gång.

Utredningsarbetet ska starta under hösten 2017 och uppdraget ska redovisas redan i juli 2018. Många stora frågor som ska avgöras på kort tid, alltså. Mäklarsamfundet fortsätter arbeta för att lyfta fram branschens synpunkter, kunskap och erfarenheter i utredningsarbetet så att frågorna landar rätt. Vi fortsätter självklart också rapportera från utredningsarbetet, här och i andra kanaler.

Skapad 21 juni 2017
Uppdaterad 23 mars 2023
Branschen