Nyhet Bransch 10 december 2015

Ingrid Eiken om vad som händer i Hemnet just nu

Mäklarsamfundets VD Ingrid Eiken, som också är styrelseordförande i Hemnet, svarar här på några frågor om det aktuella läget i Hemnet. Den 19 november tog Mäklarsamfundets årsmöte ett vägledande beslut att gå på Mäklarsamfundets styrelses rekommendation att avyttra delar av Mäklarsamfundets aktieinnehav i Hemnet till Schibsted.

Så Ingrid, vad händer nu efter årsmötesbeslutet?
– Processen fortsätter i linje med årsmötets vägledande beslut, det pågår ett arbete med att fullfölja genomförandet av affären med Schibsted och avyttra 15 procent av Mäklarsamfundets aktier.

…och det innebär exakt vad då?
– Det finns rutiner för hur en sådan här process rent formellt brukar genomföras och man kan säga att vi just nu befinner oss i en slags ”besiktningsfas” av mer administrativ och juridisk karaktär. Det har alltså vare sig skett någon ”signing” av några avtal eller överlåtelse av aktierna ännu utan processen fortgår forfarande.

Kommer Fastighetsmäklarförbundet (FMF) att sälja lika mycket som Mäklarsamfundet?
– Mäklarsamfundets medlemmar har röstat för ett vägledande beslut i Hemnetfrågan som styrelsen följer. När det gäller FMF så väljer jag rent allmänt att avstå från att kommentera hur andra aktörer agerar. Min uppfattning är dock att vi har haft en bra process och en god dialog med samtliga och har förhoppning om att ett avtal kommer att kunna slutas och få bred uppslutning. Tack vare att Mäklarsamfundet och FMF har en bra dialog rent generellt så har vi kunnat agera gemensamt för att få fram bra beslutsunderlag och det har känts bra.

När blir affären klar?
– Affären kommer att granskas av Konkurrensverket (KKV) och riktigt hur lång tid det tar är svårt att säga. Till dess att affären är klar och godkänd är det Mäklarsamfundet tillsammans med nuvarande övriga ägare som driver Hemnet så det är ”business as usual”.

Vad kommer Mäklarsamfundet att göra med alla pengar?
– Faktum är att detta är nog det vi får mest frågor om, både från våra medlemmar och från media. Mitt uppriktiga svar är att fokus först och främst är att fullfölja genomförandet av affären i linje med årsmötets vägledande beslut, inte på hur pengarna ska användas. Vi är en medlemsorganisation och behandlar medlemmar lika genom att erbjuda medlemsnytta. Med starkare ekonomi kan vi exempelvis erbjuda lägre priser. Mäklarsamfundet är en ideell organisation och det saknas rent generellt lagutrymme att göra utdelningar.

Skapad 10 december 2015
Uppdaterad 27 mars 2023
Branschen