Självkritiskt Lantmäteri vill höja kvaliteten
Nyhet Bransch 11 mars 2021

Självkritiskt Lantmäteri vill höja kvaliteten

Lantmäteriet har länge haft problem med fastighetsbildningen. Riksrevisionen inledde nyligen en granskning av systemet för fastighetsbildning och nu hörs tydlig självkritik från myndigheten.

Att Lantmäteriet länge dragits med problem och extremt långa handläggningstider i fastighetsbildningsärenden har Mäklarsamfundet satt ljuset på vid flera tillfällen. En medlemsenkät som genomfördes i slutet av 2018 visade till exempel att 42 procent av de svarande hade problem med långa handläggningstider för fastighetsbildning på sin lokala marknad och att 17 procent hade tackat nej till uppdrag på grund av detta. Kritik har också riktats mot myndigheten från annat håll. Nyligen inledde dessutom Riksrevisionen en granskning av om fastighetsbildningssystemet är effektivt utformat, mot bakgrund av återkommande rapporter om problem med långa handläggningstider, svårförutsebar prissättning och oklar rollfördelning mellan stat och kommun. 

I Lantmäteriets årsredovisning för 2020 gör myndigheten en analys och bedömning av kvaliteten i bland annat fastighetsbildningsverksamheten. Myndighetens självkritik är påtaglig. Bland annat skriver man att:

”Sett över hela förrättningsverksamheten och samtliga kundbehov bedömer vi att handläggningstiderna överlag är otillräckliga och behöver förbättras. Utöver detta behöver vi öka handläggningstidernas förutsägbarhet, vilket innebär att minska variationen och fortsätta förbättra kommunikationen med våra kunder. Totalt sett är dock bedömningen att kvaliteten är otillräcklig. Utvecklingsbehov finns inom samtliga kundbehov, vilket bland annat våra kundresor visar.”

Problemen med bland annat långa handläggningstider för fastighetsbildning avhjälps inte över en natt, men både Riksrevisionens granskning och myndighetens självkritik är en utveckling i rätt riktning, som på sikt kan ge förutsättningar för Lantmäteriet förutsättningar att effektivisera verksamheten och höja kvaliteten. Det skulle gynna er medlemmar så väl som bostadskonsumenterna och bostadsmarknaden som helhet. 
 

Skapad 11 mars 2021
Uppdaterad 27 februari 2023
Branschen