Fastighetsmäklarna ABC
Nyhet Bransch 17 september 2020

Nästa steg i anseendekampanjen

Branschens anseendekampanj Fastighetsmäklarna ABC har varit igång sedan i augusti. Resultatet hittills är över förväntan. Nu tar vi nästa steg, med nya produktioner som fördjupar relationen till karaktärerna och visar upp hur en fastighetsmäklares vardag kan se ut med en humoristisk twist.

Kampanjen Fastighetsmäklarna ABC syftar till att stärka anseendet för fastighetsmäklarbranschen. Grundidén är att byta ut de negativa associationer som det visat sig att många har till fastighetsmäklare och branschen generellt genom att förstärka de positiva saker som fastighetsmäklare också förknippas med.  En sak vet vi med säkerhet om anseendet. Nämligen att relationen spelar roll. De som nyligen haft kontakt med en mäklare har generellt ett högre förtroende och en mer positiv syn på fastighetsmäklare. 

Vår lösning är därför att låta de vars uppfattningar vi vill förändra möta och fördjupa sin relation till charmiga och roliga fastighetsmäklare med de positiva egenskaper som vi vill förstärka; driftighet, expertis, ärlighet, pålitlighet och handlingskraft. Det är där Janne Sander och Didi Möller på Fastighetsmäklarna ABC kommer in i bilden. 

Kampanjen har synts i framför allt digitala kanaler, men också i TV, mellan juni-augusti. När preliminära resultat nu trillar in finns en del intressant att ta fasta på. 

  • Vi har nått fler än vad vi först trodde vi skulle göra. Vi har en hög (82-85%) räckvidd i vår primära målgrupp och dessa har nåtts upprepade gånger (3) med filmmaterialet.  
  • Bara i de sociala kanalerna har vårt rörliga material visats över 5 miljoner gånger, i snitt tre gånger per tittare.  
  • Kampanjsajten har också dragit betydligt mer trafik än vad vi trodde den skulle göra. 
  • Kampanjen har framför allt tagits emot positivt av socioekonomiskt starka och högutbildade män (28-55 år) samt kvinnor i åldern 50-65 år. Där ser vi tydliga anseendeförflyttningar i nuläget, som vi arbetar för att cementera. 

För att stärka branschens anseende krävs flera, samordnade åtgärder, där kommunikation är en del. Det viktigaste är att se långsiktigt på frågan. Framåt är vårt fokus att våra målgruppers relation till karaktärerna ska fördjupas och att vi därmed också på sikt ska få en kärna av engagerade följare och fans, så att vårt beroende av köpt media minskar. 

Kampanjen lyckas allra bäst med hjälp från landets alla fastighetsmäklare. Med hjälp av era kanaler kan vi nå så många fler än om vi är beroende av egna kanaler och köpt media. Vi uppmanar er därför att gilla, dela och interagera med kampanjen. För att besvara eventuella frågor och funderingar om kampanjen från landets mäklare har Fastighetsmäklarna ABC satt sig bakom kameran. Kolla in Q&A-sessionen med Janne och Didi här. 
  


 
 

Skapad 17 september 2020
Uppdaterad 3 mars 2023
Branschen Fastighetsmäklare