Nyhet Bransch 19 oktober 2017

Fastighetsmäklaren i framtiden

Idag torsdag 19 oktober deltar jag i en paneldebatt arrangerad av Malmö Högskola. Temat för diskussionen är fastighetsmäklaryrkets utmaningar och möjligheter, idag och i framtiden. Som en förberedelse inför kvällens samtal har jag reflekterat kring den utvecklingsresa som fastighetsmäklaryrket gjort och vad som kanske står för dörren i framtiden. Efter moget övervägande har jag i alla fall kommit fram till en sak. Ni kan andas ut. Robotarna kommer inte att ta era jobb!

Jag spår snarare att den personliga dimensionen av fastighetsmäklartjänsten kommer bli ännu viktigare i takt med att digitaliseringen accelererar. Det kan tyckas paradoxalt, men trenden syns även på andra områden. Ju mer tid vi tillbringar framför våra skärmar desto större blir vårt behov av det personliga mötet. Ju fler digitala tjänster som växer fram desto större trovärdighet får den tjänst som grundas i mänsklig, yrkesmässig expertis. Den utvecklingen talar för att ingen app eller ”Uber för fastighetsmäklare” kommer att automatisera livets viktigaste affär.

Affärsmodellen är robust. I grunden handlar det om att vara expert på bostadsaffären och med trygghet och tydlighet guida både köpare och säljare genom hela affären. Jag vågar dessutom påstå att den konsumenttrygghet som bostadskonsumenten får med den svenska mäklartjänsten är större än i något annat land. Vi har en tydlig fastighetsmäklarlag som är tvingande till konsuments fördel. Vi har höga utbildningskrav och en stark statlig tillsyn. Branschens egna initiativ i form av Mäklarsamfundets kundombudsman och Fastighetsmarknadens Reklamationsnämnd, FRN, bidrar dessutom till både konsumentupplysning och konsumentstöd.

Fastighetsmäklarbranschen bejakar inte bara digitaliseringen. Det är en bransch som, mer än många andra, har utvecklats i takt med samhället. Könsfördelningen är jämn, och många av branschens största talanger har rötterna i ett annat land och kultur.

Allt detta betyder inte att det saknas utmaningar. Många arbetsgivare i branschen vittnar om svårigheterna att attrahera och behålla talanger. I framtiden kommer konkurrensen från andra branscher, som lockar med villkor och utvecklingsmöjligheter att öka. De pressade arvodena är ett annat stort och viktigt område att ta tag i. En väg till att ta bättre betalt är att bli ännu bättre på att förklara och lyfta fram kvalitetsindikatorerna i mäklartjänsten. Hur förklarar vi bäst vad en riktigt väl utförd mäklartjänst är? Bättre betalt för varje affär är också viktigt för att höja branschens anseende hos konsumenter, media och omvärld. Ett högt pris signalerar medvetenhet om värdet av den egna expertisen.

Bostadens roll i våra liv är central och bostadsmarknadens utveckling är avgörande för svensk ekonomi. I ljuset av det är det naturligt att fastighetsmäklarbranschen ständigt är under mediernas och politikens lupp. Fastighetsmäklarna kommer även fortsättningsvis vara i rampljuset. Därför är det särskilt viktigt att branschen fortsätter utvecklas i takt med konsumenternas behov och att vi inte slutar att berätta om den resan för både kunder, media och våra folkvalda.

Joakim Lusensky
Analys- och kommunikationschef

Skapad 19 oktober 2017
Uppdaterad 23 mars 2023
Fastighetsmäklare