Björn Wellhagen
Nyhet Bransch 1 oktober 2020

Fastighetsmäklaren – Alltid i fokus

Att ha tak över huvudet är ett grundläggande behov. Därför är det knappast förvånande att bostadsfrågor väcker intresse, engagemang och kanske framför allt känslor hos de allra flesta.

Mäklarsamfundet samlar drygt åttio procent av Sveriges fastighetsmäklare. Vi verkar för långsiktiga och konsumentvänliga spelregler på bostadsmarknaden och en ökad förståelse för fastighetsmäklarnas expertroll. Fastighetsmäklare är den yrkesgrupp som träffar flest bostadskonsumenter. Vi märker att intresset för fastighetsmäklarens roll på bostadsmarknaden ökar, något som inte minst våra kundvägledare, som tar emot över 4 000 samtal från konsumenter varje år kan vittna om. Många av dessa samtal handlar om vad de kan förvänta sig av fastighetsmäklartjänsten, vad som ingår och vilket ansvar mäklaren, köparen och säljaren har. 

Intresset för fastighetsmäklaryrket märks också på högskolor och universitet. Det är stort söktryck på utbildningarna. I skrivande stund finns nästan 7 300 fastighetsmäklare registrerade hos den statliga tillsynsmyndigheten Fastighetsmäklarinspektionen. Det är det största antalet någonsin. Det leder till hård konkurrens och pressade arvoden. För många fastighetsmäklare är tillvaron långt ifrån det guld och gröna skogar som vissa tycks tro är ett naturtillstånd i branschen.  Mäklarsamfundets medlemsundersökningar visar att majoriteten har en årsinkomst runt 300 – 500 000 kr, ungefär som en sjuksköterska eller gymnasielärare. Endast någon procent har årsinkomster över miljonen. Det råder inget tvivel om att det är ett hårt arbete med många och långa timmar, oberoende av var i landet mäklaren är verksam. 

Fastighetsmäklaren är expert på bostadsaffären och ska med trygghet och tydlighet guida både köpare och säljare genom hela affären. Idag har mäklaren bättre förutsättningar än någonsin att göra just det. Med höga utbildningskrav, en stark statlig tillsyn och en tydlig fastighetsmäklarlag kan svenska fastighetsmäklare leverera en mäklartjänst i världsklass. Digitaliseringen skapar dessutom nya möjligheter för branschen att marknadsföra objekt och kommunicera med kunder. Redan innan Coronapandemin hade fastighetsmäklarbranschen kommit långt i digitaliseringen. Corona har accelererat processen mot en digital framtid ytterligare. Vi vet varken hur slutmålet eller stationerna längs vägen kommer se ut, men vi vet att det är en resa som bransch och konsument gör gemensamt för att vi även i framtiden ska kunna flytta, tryggt och säkert, när vi önskar och behöver. 


Björn Wellhagen,
VD Mäklarsamfundet
 

Skapad 1 oktober 2020
Uppdaterad 3 mars 2023
Fastighetsmäklare