Fastighetsvärdering
Nyhet Bransch 24 januari 2019

Tyck till om fastighetsvärdering!

Bankföreningen arbetar med en beställarhandledning för bankerna vid värdering av bostäder. Syftet är att skapa en enhetlig norm för värdeutlåtanden i samband med kreditgivning. Nu vill man ha fastighetsmäklarnas synpunkter på utformningen.

<< Tillbaka till nyhetsbrev

Den beställarhandledning som Bankföreningen nu arbetar fram utgår från det faktum att fastighetsmäklare står för en betydande del av alla värderingar av privatbostäder. Målet är att etablera en gemensam norm för hur ett värderingsutlåtande ska utformas i samband med kreditgivning för bostad. En enhetlig standard för utformning av ett värdeutlåtande gör det enklare för kreditgivaren att sätta sig in i och följa värderarens resonemang och olika överväganden. En tydligare norm för värdering av privatbostäder i samband med kreditgivning kan dessutom i förlängningen stärka anseendet för fastighetsmäklarbranschen. Därför har Mäklarsamfundet beslutat att sätta ihop en referensgrupp där intresserade medlemmar får möjlighet att komma med synpunkter på utformningen och innehållet i beställarhandledningen. Utkastet till beställarhandledning är idag utformat som en rekommenderad innehållsförteckning istället för en formaliserad mall eller blankett, vilket skulle riskera att begränsa värderarens möjligheter att göra individuella anpassningar för värderingsobjektet.

Om du vill delta i referensgruppen, kontakta Joakim Lusensky, Analys- och kommunikationschef på Mäklarsamfundet på joakim.lusensky@maklarsamfundet.se

Arbetet består i att, vid ett eller ett par tillfällen, lämna skriftliga synpunkter på det utkast som Bankföreningen har tagit fram.

Skapad 24 januari 2019
Uppdaterad 14 mars 2023
Fastighetsmäklare