Slopad ränta på uppskov
Nyhet Bransch 16 maj 2019

Slopad ränta på uppskov=ökad rörlighet?

Januariavtalets sjuttiotre punkter innehåller delar som berör bostadsmarknaden. Det förslag som tydligast tog sikte på rörligheten på bostadsmarknaden var att räntan på uppskjuten reavinstskatt ska tas bort. Men frågan är hur stor effekt det egentligen har på rörligheten?

Vi frågade experterna, Sveriges fastighetsmäklare, hur stor effekt de trodde att förslaget om slopad ränta på uppskov, om det blir verklighet, skulle få på rörligheten på deras lokala bostadsmarknad. Det visade sig att det inte rådde någon konsensus om detta. 

40 procent av de svarande tror att det skulle få liten eller mycket liten effekt. 33 procent trodde tvärtom att det skulle få stor eller mycket stor effekt. Klart är att åtgärden vore välkommen, men mer behöver sannolikt göras, på flera områden, för att den svenska bostadsmarknaden ska nå den grad av rörlighet som behövs. Beräkningar som Mäklarsamfundet låtit analysföretaget WSP göra pekar på att en bostadsmarknad i balans, där matchningen mellan olika målgrupper och bostäder fungerar som den ska, skulle kräva någonstans runt 243 000 överlåtelser per år. I genomsnitt har antalet överlåtelser per år legat runt 150 000 de senaste två decennierna och under denna period har ju som bekant Sveriges befolkning ökat avsevärt. Det finns alltså en hel del att göra på området, och det brådskar med en rejäl översyn av de finansiella och skattepolitiska styrmedel som påverkar rörligheten.  
 

Skapad 16 maj 2019
Uppdaterad 14 mars 2023
Ekonomi Fastighetsmäklare