Sveriges Riksbank
Nyhet Bransch 3 oktober 2019

”Ingves – Förnyad bostads- och skattepolitik krävs”

I ett anförande på Business Arena Stockholm i förra veckan utvecklade Riksbankens chef Stefan Ingves sin syn på bostadsmarknaden. Ingves försvarade som väntat kreditrestriktionerna, men efterlyste också strukturella reformer för att hantera bostadsmarknadens grundproblem istället för att fokusera på symptomen av en dysfunktionell marknad.

Riksbanken med Stefan Ingves i täten har länge tillhört det läger i opinionen som ser hushållens skuldsättning som en av de mer akuta riskerna för svensk ekonomi, en uppfattning som det i förbigående sagt inte saknas goda argument emot. Att riksbankschefen har åsikter om bostadsmarknaden är inget nytt, men i sin presentation på Business Arena utvecklade och fördjupade han sin syn på bostadsmarknadens problem och möjliga lösningar på ett sätt som åtminstone jag sällan hört honom göra tidigare. 

Ingves pekar framför allt på risker för både individ och samhällsekonomi med hög skuldkvot, men också att nuvarande bostadspolitik gynnar vissa grupper på bekostnad av andra. Han lyfte också fram bristen på rörlighet och reavinstbeskattningen som ett problem för såväl bostadsmarknad som arbetsmarknad och samhällsekonomi. Därmed inte sagt att Ingves ser beskattning av vinst vid bostadsaffärer som ett problem per se. Tvärtom, i hans analys handlar det snarare om skatteuttaget vid försäljning (med vinst) är för högt i relation till den löpande beskattning av bostaden. 

Vi som följer bostadspolitiken noga kan inte annat än hålla med i Ingves anmärkning att ingen politiker velat ta i de stora frågorna på allvar. Dit kan räknas bland annat hyressättningssystemet, fastighetsskatt, ränteavdrag och reavinstbeskattning. 

Sammantaget var Ingves budskap att lösryckta reformer och regeländringar är ovälkommet då det skapar tydliga vinnare och förlorare. Istället krävs djupgående strukturella reformer inom både skattepolitik och bostadspolitik, som syftar till att åstadkomma en ny prisjämvikt på bostadsmarknaden. Själv undrar jag om det inte finns bättre sätt att underlätta för framtida generationer på bostadsmarknaden än att manipulera fram drastiska prisfall som med stor sannolikhet skulle drabba många fler betydligt hårdare än de lågt belånade fyrtiotalisterna i sina stora villor och våningar. 

Joakim Lusensky
Analys- och Kommunikationschef 
 

Skapad 3 oktober 2019
Uppdaterad 13 mars 2023
Bostadspolitik Ekonomi