André Nilsson
Nyhet Bransch 11 mars 2021

Slutspurt för Januariavtalet – så här påverkas branschen

På Regeringskansliet arbetar tjänstemännen med att förbereda inför den sista statsbudgeten inom ramen för Januariavtalet (JA), mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna. Vad kommer slutspurten av JA att innebära för fastighetsmäklarna och bostadspolitiken?

Det 73-punktsprogram som fick bli lösningen på den rekordlånga regeringsbildningen 2018 till 2019 innehåller en hel del punkter som på olika sätt påverkar fastighetsmäklarna och bostadsmarknaden. Mycket är redan genomfört, eller på god väg, exempelvis avskaffandet av det som Jan Björklund kallade flyttskatten – uppskovsräntan på uppskjutna reavinster vid för bostäder – och klimatdeklarationerna som träder i kraft under 2022 är två exempel. Det här kan du förvänta dig av återstående bostadspolitiska punkter i JA:

Punkt 4 – En omfattande skattereform
Den som bor stort och som oroar sig för en kommande fastighetsskatt kan pusta ut för den här mandatperioden. I följd av att pandemin kastat om den ekonomiska politiken har den omfattande skattereformen fått vänta, och därmed andra planer på att växla skattebörda från arbete till kapital. Magdalena Andersson berättade senast i Dagens Nyheter den 9 mars att hon fortsatt tror på en skattereform, men några andra tecken på att reformen kommer i mål har inte presenterats. Finansministern säger i samma intervju att hon inte vill se en fastighetsskatt. 

Punkt 23 – Reform av strandskyddet 
Punkt 23 handlar om att det ska bli bättre förutsättningar att på landsbygden. Ett delförslag handlar om att lätta på strandskyddet som idag hindrar fastighetsägare från att bygga nära strandkanten – även där det inte finns ett starkt allmänt intresse att hålla strandkanten oexploaterad. Regelförändringar är i antågande för att möjliggöra för individuella bedömningar av byggplaner. Exakt vilka effekter detta kommer ha på möjligheten att bygga strandnära återstår att se – men de nya reglerna kommer troligtvis att ge fler chansen att bygga strandnära.

Punkt 44 – Reformera hyresmodellen
Enligt punkt 44 i avtalet ska ”fri hyressättning” införas för nybyggnation. Det handlar inte om någon helt fri marknad där hyrorna följer en fri prisbildning – det som har diskuterats har istället handlat om ett tariffsystem som ska höja hyrorna i nyproduktion. Utredningen är tillsatt och ska redovisas den 31 maj 2021. Även om en särskilt fri hyressättning är osannolik kan det bli aktuellt med en förbättring av hyresförhandlingsförfarandet, där Hyresgästföreningen idag har veto.

Punkt 46 – Omfattande regelförenklingar
Slutbetänkandet från kommittén för Modernare byggregler presenterades redan 2019, men än har inga förslag genomförts. Kommitténs huvudförslag är att byggplaner ska uppnå funktionskrav istället för att följa särskilda normer om utformning. Regeringen har också låtit Boverket ta fram en utredning - Möjligheternas byggregler. Exakt hur de omfattande regelförenklingarna kommer att genomföras är därmed oklart. Parallellt med detta pågår reformarbete för att färre bostäder ska hindras av riksintressena som troligtvis kommer att bära frukt innan mandatperioden är slut.  

Sammanfattningsvis har det varit en relativt händelserik mandatperiod än så länge för bostadspolitiken, även om reformerna utanför JA varit få. Utöver det som faktiskt har genomförts finns det nu många påbörjade arbeten som troligtvis kommer att bära frukt under året. 

André Nilsson 
Näringspolitisk expert, Mäklarsamfundet
 

 

Skapad 11 mars 2021
Uppdaterad 27 februari 2023
Bostadspolitik