Regeringens bostadspolitik får rött kort
Nyhet Bransch 30 januari 2020

Svenskarnas dom: Regeringens bostadspolitik får rött kort

På uppdrag av Stockholms handelskammare så har Novus ställt bostadspolitiska frågor till drygt 2000 hushåll och på frågan om förtroende för hur regeringen hanterar bostadspolitiken så ser det mörkt ut. Sex av tio har ett mycket lågt eller lågt förtroende för regeringen och dess samarbetspartier.

–    Bostadssituationen borde prioriteras högt av politikerna. Det drabbar många människor direkt när det inte går att få fotfäste på bostadsmarknaden, säger Daniella Waldfogel, näringspolitisk chef på Stockholms handelskammare, till Dagens Industri.

Som anledningar till den starka kritiken nämns bland annat de hårda amorteringskraven och faktumet att Sverige är ett av få länder som inte har regler som ämnar till att hjälpa unga in på bostadsmarknaden.

Daniella Waldfogel säger till Dagens Industri att konsekvenserna av den bostadspolitik, eller frånvaro av bostadspolitik, som präglar Sverige gått så långt att den direkt kan kopplas till nettoutflyttningen från Stockholms län och andra tillväxtregioner. Något som hämmar företagande och näringsliv, då man får svårare att rekrytera rätt kompetenser.

Läs hela artikeln här
 

Skapad 30 januari 2020
Uppdaterad 13 mars 2023
Bostadspolitik