Per Bolund bostadsminister
Nyhet Bransch 7 februari 2019

Vad har Bolund i kikaren?

Vi har en ny bostadsminister och en rad bostadspolitiska reformer som ska genomföras under mandatperioden. I Per Bolunds första intervjuer som bostads- och finansmarknadsminister finns en hel del av intresse.

<< Tillbaka till nyhetsbrev

Att Per Bolund, Miljöpartiets just nu starkast lysande stjärna och tidigare finansmarknads- och konsumentminister skulle få ansvar för bostadsfrågorna var inte direkt en högoddsare. Starkt förknippad med det skärpta amorteringskravet som han är har det varit intressant att detaljstudera de första intervjuerna han gett i sin nya roll. Bolund har nyligen låtit sig intervjuas av bland annat Svenska Dagbladet, Studio Ett i P1. Till SvD lät han bland annat förstå att han inte utesluter höjd fastighetsavgift. I intervjun hos Studio Ett gjorde han ett uttalande som förvisso var till intet förpliktigande, men som också kan tolkas som att det finns utrymme för att ompröva restriktioner som höjer trösklarna till bostadsmarknaden och minskar rörligheten, till exempel bolånetak och det skärpta amorteringskravet. Det var när frågan om den utlovade skattereformen som ska minska hushållens skuldsättning och förbättra bostadsmarknadens funktionssätt kom upp som Bolund konstaterade att ”man gör ett misstag om man tror att alla de åtgärder som finns på plats nu för alltid kommer att ligga fast” och att förändringar i skattesystemet som hanterar skuldsättningen kan tänkas kompenseras av förändringar i ”ändra änden”. Också ett tak för hur stora vinster man kan begära uppskov för togs upp i radiointervjun. Idag finns inget sådant tak, men detta är en tillfällig bestämmelse som gäller fram till 2020. Bolund ville inte svara på om taket skulle försvinna permanent. Till de mer anmärkningsvärda uttalandena i intervjun får räknas att ”rörligheten är god på svensk bostadsmarknad”. God i förhållande till vad undrar man? Ställt i relation till befolkningsutvecklingen och framför allt i förhållande till de stora behov som finns på svensk bostadsmarknad är rörligheten uppenbarligen inte tillräcklig.

Sammantaget ger ändå Per Bolunds första intervjuer i sin nya roll som finansmarknads- och bostadsminister skäl till viss optimism. Att rörligheten och ett effektivt utnyttjande av det befintliga beståndet är viktigt är uppenbarligen ett budskap som gått fram. Mäklarsamfundet ser fram emot fortsatt dialog och samarbete för en bättre fungerande bostadsmarknad.

Joakim Lusensky
Analys- och kommunikationschef

Skapad 7 februari 2019
Uppdaterad 14 mars 2023
Bostadspolitik