Större attefallare
Nyhet Bransch 22 augusti 2019

Regeringen vill ha större attefallare

Sedan cirka fem år tillbaka krävs normalt inte bygglov för komplementbyggnader på högst 25 kvadratmeter i anslutning till en- eller tvåbostadshus. Nu vill regeringen utöka den tillåtna byggnadsarean till 30 kvadratmeter. Lagändringen föreslås träda i kraft den 20 mars 2020.
Skapad 22 augusti 2019
Uppdaterad 13 mars 2023
Bostadspolitik