KD i bostadspolitiken
Nyhet Bransch 2 maj 2019

Kristdemokraterna i bostadspolitisk offensiv

KD biffar upp sin budgetmotion med många efterlängtade förslag för en bättre bostadsmarknad för alla, med utgångspunkten att fler ska kunna äga sitt boende. Mäklarsamfundet välkomnar flera av förslagen.

I förra veckan presenterade Kristdemokraternas Ebba Busch Thor och Jakob Forssmed på DN Debatt ett flertal konkreta reformförslag för en social bostadspolitik med utgångspunkt i det ägda boendet. Många av förslagen är sådana som Mäklarsamfundet drivit länge. Bland annat finns där förslag om startlån till förstagångsköpare, subventionerat bospar och en översyn och mildring av kreditrestriktionerna. KD vill också sänka taket för ränteavdrag och trappa ned avdragen försiktigt parallellt med sänkta inkomstskatter. 

Fram träder bilden av en kristdemokrati som vill att staten ska spela en mer aktiv roll i bostadspolitiken, och i synnerhet då för att hjälpa de grupper som står utanför bostadsmarknaden idag att ta klivet över tröskeln. Busch Thor och Forssmed konstaterar att borgerligheten gärna talat om ägandets fördelar, men att det samtidigt funnits en ”aversion mot att ta statens muskler i anspråk för att fler ska få tillgång till eget ägt boende”. Det ligger en hel del i det konstaterandet, och den renlärige marknadsliberalen lär också ha invändningar mot KD:s ambition om ett större och mer aktivt statligt engagemang för att fler ska kunna äga sitt boende. Kristdemokratin har dock alltid, här och i Europa, präglats av en marknadsliberal grundsyn i kombination med en aktiv socialpolitik. KD:s reformförslag för bostadsmarknaden är således både välkommet och konsekvent utifrån partiets ideologiska grundsyn. 

Läs alla förslag här 

Joakim Lusensky 
Analys- och kommunikationschef
joakim.lusensky@maklarsamfundet.se

Skapad 2 maj 2019
Uppdaterad 14 mars 2023
Bostadspolitik