Per Bolund
Nyhet Bransch 3 oktober 2019

Bolund: Bolånetak kan förändras om ränteavdraget förändras

I Expressen TV:s ekonomiska magasin ”Dina Pengar” öppnade bostadsminister Per Bolund nyligen för att bolånetaket kan ses över om ränteavdraget slopas eller trappas ned. Båda frågorna är en del av Januariöverenskommelsens ”breda skattereform” för att förbättra bostadsmarknadens funktionssätt.

I intervjun avfärdar Bolund ett återinförande av fastighetsskatten och påpekar samtidigt att det också kan bli aktuellt att titta på beskattningen när man byter bostad. Att ränteavdragen kommer att justeras som en del Januariöverenskommelsen är sedan länge en riktig lågoddsare. I intervjun pekar Bolund på att åtminstone sex av åtta riksdagspartier vill se över ränteavdragen. Det, menar Bolund, öppnar för en möjlig justering av bolånetaket. 

Se intervjun här 
 

Skapad 3 oktober 2019
Uppdaterad 13 mars 2023
Bostadspolitik