Bostadspolitisk uppgörelse
Nyhet Bransch 22 februari 2019

Nytt förslag till bred bostadspolitisk uppgörelse

Januariöverenskommelsens bostadspolitiska innehåll till trots fortsätter den bostadspolitiska debatten. Det är inte bara Mäklarsamfundet som noterat att överenskommelsen lämnar en del i övrigt att önska. En av de som bidrar till diskussionen är Hans Lind, professor i fastighetsekonomi, som nyligen presenterade sitt förslag till bred bostadspolitisk uppgörelse.

<< Tillbaka till nyhetsbrev

Utgångspunkten för Linds förslag till bostadspolitisk uppgörelse är dels att långt ifrån alla viktiga frågor hanteras i Januariöverenskommelsen och att en långsiktigt hållbar bostadspolitisk överenskommelse behöver ha med sig en bredare majoritet. Inte minst måste Moderaterna med på båten.

Hans Linds förslag till bred uppgörelse omfattar en mängd punkter. Han betonar att staten måste förtydliga kommunernas bostadsförsörjningsansvar och att det som byggs ska bidra till minskad segregation. Det i förslaget av störst intresse för landets fastighetsmäklare är så klart den ägda marknaden. Lind föreslår att ränteavdragen trappas ned stegvis så att de efter fem år ligger på 20 istället för 30 procent. Under samma femårsperiod föreslå att fastighetsavgiften höjs till 11 000 kr för fastigheter värda mer än 4 miljoner och att skatten för bostadsrätter höjs till 2 500 kr per år och 4 000 kr om bostadsrätten är värd mer än fyra miljoner. Vad gäller reavinstskatten är det glädjande att notera att professorn vill koppla skattesatsen till innehavstiden, vilket för övrigt är legio i alla andra länder i OECD förutom just Sverige och Portugal. Han föreslår att skatten sänks med 0.5 procent innehavsår ner till 10 procent efter drygt 20 år. Det senare är ett välkommet förslag, men väl försiktigt om man på allvar vill få igång flyttkedjorna. 

Ta del av hela förslaget till bostadspolitisk uppgörelse på tankesmedjan Fores hemsida

Skapad 22 februari 2019
Uppdaterad 14 mars 2023
Bostadspolitik