Nyhet Bransch 21 juni 2016

Alliansen lämnar regeringens blocköverskridande bostadssamtal

Detta meddelades sent igår kväll genom en debattartikel på DN Debatt. Mäklarsamfundet tycker att det är beklagligt att man inte lyckats komma överens när utmaningarna på bostadsmarknaden bara växer, bostadsbristen är en av våra största samhällsutmaningar. Man får ha förståelse för att det kan finnas såväl strategiska som ideologiska låsningar i en politisk förhandling – men genom att lämna förhandlingsbordet sänder man inga bra signaler till studenten som tvingas säga nej till sin studieplats eller den trångbodda småbarnsfamiljen som lider av bostadsbristen.

– Men det blir intressant att se hur detta fortlöper, att lämna en förhandling förpliktigar, säger Ingrid Eiken, VD, Mäklarsamfundet.

Vad tycker Mäklarsamfundet om det slopade taket för uppskov för reavinstskatter under fyra år, som börjar gälla redan idag?

– Det här betyder ju att du nu kan skjuta upp skatten på din vinst på bostadsförsäljning upp till fyra år oavsett hur stor vinsten är (tidigare var taket 1 450 000). Man ska dock ha klart för sig som konsument att det kostar att begära uppskov – räntan är relativt sett hög i den lågräntemiljö vi har idag, säger Ingrid Eiken, VD, Mäklarsamfundet.

– Generellt sett är det inte optimalt med tidsbegränsade lösningar, men man kan tänka sig att det kan bli svårt att rulla tillbaka en regelförändring som faller väl ut. Det tidigare taket var inte i nivå med den prisutveckling vi haft de senaste åren, så ur det perspektivet är det bra att det sker en justering. Vi har tidigare konstaterat att mycket fokus under de blocköverskridande samtalen varit på byggregler, så vi välkomnar alla insatser som också syftar till förbättrar rörligheten på bostadsmarknaden. Det här är dock långt ifrån tillräckligt, det som skulle behövas är fortfarande en bred, varaktig överenskommelse som rör helheten. När det kommer till reavinstskatten hade vi gärna sett någon sorts differentiering om en sänkning av nivån generellt var omöjlig. I Finland följer skattenivån exempelvis antal år du ägt, det hade varit något att inspireras av. Eller varför inte laborera med att ha nivåer som följer din ålder? Lägre reavinstskatt vid bostadsförsäljning för pensionärer hade förmodligen fått en positiv effekt på rörligheten framförallt i storstäderna, avslutar Ingrid Eiken.

Här kan du läsa regeringens förslag i korthet, de nya uppskovsreglerna beskrivs på s. 6: 
http://www.regeringen.se/globalassets/regeringen/dokument/finansdepartem...
Observera att reglerna börjar gälla redan idag den 21 juni!

Läs Alliansens debattartikel på DN Debatt om varför de lämnar de bostadspolitiska samtalen:
http://www.dn.se/debatt/darfor-lamnar-vi-samtalen-om-en-ny-bostadspolitik/

Läs SVTs sammanfattning av förslagen här:
http://www.svt.se/nyheter/regeringen-sa-far-vi-fart-pa-byggandet

Skapad 21 juni 2016
Uppdaterad 27 mars 2023
Bostadspolitik