Nyhet Bransch 11 november 2016

Mäklarsamfundet träffade bostadsministerns statssekreterare Alf Karlsson (Mp)

Fredagen den 11 november träffade Mäklarsamfundet bostadsministerns statssekreterare Alf Karlsson för att prata om bostadspolitik, bostadsbyggande och rörlighet på bostadsmarknaden. Karlsson berättade om regeringens prioriteringar och arbete på området så här långt, och vad vi kan förvänta oss under de kommande två åren. En sak är säker – utmaningarna är fortsatt många.

Peter Eriksson efterträdde den tidigare bostadsministern Mehmet Kaplan (Mp) ungefär samtidigt som de blocköverskridande bostadssamtalen i riksdagen havererade. Alf Karlsson berättade att samtalen med oppositionen fortsätter trots detta, om än i mindre organiserad form. Det finns stora utmaningar i att försöka komma överens om några större reformer under den innevarande mandatperioden– flera partier är exempelvis måna om att behålla ränteavdraget eftersom det berör 6 av 10 svenskar.

Tre prioriterade områden för bostadspolitiken
Regeringen fokuserar på tre prioriterade områden inom bostadspolitiken under de kommande två åren, det är att få fram fler bostäder (bygga mer), få till ett bättre nyttjande av de befintliga bostadsbeståndet (öka rörligheten) och se till at bostäderna i Sverige blir ”trevligare och hållbarare” (öka tänket kring klimatsmarta bostäder).

På området ”trevligare och hållbarare” har regering tillsatt Centrum för hållbart byggande som ligger under Boverket – där ska all kunskap på området samlas – Karlsson menar att kunskaps- och forskningsläget idag är ”så där”. Statsminister Stefan Löfven sade också i Regeringsförklaringen att Sverige behöver en ny arkitekturpolicy. Den håller på att tas fram.

När det gäller bättre nyttjande av det befintliga bostadsbeståndet var Alf Karlsson tydlig med att de 700 000 nya bostäder som behövs i Sverige fram till 2025 inte bara är nybyggda bostäder utan också bostäder som ska bli tillgängliga genom ökad rörlighet. Här såg han stor potential och exemplifierade genom att nämna att den genomsnittlige 65-åringen i Sverige bor på minst 100 kvadratmeter.

Karlsson talade också om att regeringen sitter ner med Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och SABO (Allmännyttan) för att tillsammans genomlysa hyresförhandlingssystemet. Hans förhoppning var att en överenskommelse mellan dessa på frivillig väg skulle komma till stånd. Ytterligare åtgärder för att få igång rörligheten är förenkling vid andrahandsuthyrning (att som i Norge bygga uthyrningsdelar i nya bostäder nämndes som ett gott exempel att titta på och ta efter).

För att få fram fler bostäder genom ökat byggande prioriterar regeringen en fullständig genomlysning av Boverket byggregler (BBR), här läggs 10 miljoner på en treårsperiod i utredningsresurser. Karlsson var övertygad om att en översyn av den här storleken både skulle leda till den modernisering och uppdatering av regelverken som behövs för att det ska bli enklare att bygga.

Kompetensförsörjning i byggbranschen och brist på mark utmanar
Ytterligare ett led i detta, för att tillse att den just nu relativt höga byggtakten faktiskt kan fortsätta, är en översyn av kompetensförsörjningen och de resurser som krävs från byggbranschens sida. Detta utreds i detta nu av två personer på departementet. Investeringsstödet är en annan åtgärd för att öka byggtakten, framförallt när det kommer till billiga hyresrätter på lägen där marknaden inte själv kan motivera dem. Regeringen utreder också hur man kan förenkla för uppförandet av tillfälliga bostäder, och hur man kan jobba mer effektivt (med både piskor och morötter) med regional planering där infrastruktur och bostäder går hand i hand. I Finland finns ett intressant exempel på just det som regeringen tittar extra på – i huvudsak går det ut på att staten ingår avtal med regioner som är beredda att bidra med bostäder – och ger infrastruktursatsningar och kanske till och med extra statsstöd till de som är mest pragmatiska och expansiva. Resultaten i Finland har varit mycket bra – det har manat till samarbete mellan större och mindre kommuner med olika förutsättningar. 

En allmän utmaning Alf Karlsson kom tillbaka till flera gånger under mötet var tillgången till mark i kommunerna. Här är skillnaden stor kommunerna emellan – vissa är bra på att exploatera och detaljplanelägga – andra inte.

Det parlamentariska läget
Det besvärliga parlamentariska läget kom också upp under mötet – både riksdagen och flera kommuner har en stor utmaning i att många småpartier gör att et t”block” inte automatiskt har majoritet. Det försvårar besluten avsevärt – särskilt när det kommer till bostadsbyggande där de mindre partierna ofta har en populistisk syn och tar chansen att försöka bli omvalda genom att rädda en utrotningshotad fisk.

Mäklarsamfundet kan konstatera att det som händer, framför allt den ökande byggtakten, är bra. Men slutsatsen efter dagens möte med Alf Karlsson är att det inte kommer att komma någon större, partiöverskridande reform på det bostadspolitiska området den här mandatperioden heller. Det beklagar Mäklarsamfundet.

Josefine Uppling
Analys- och kommunikationschef
Mäklarsamfundet

Skapad 11 november 2016
Uppdaterad 27 mars 2023
Mäklarsamfundet Bostadspolitik