Nyhet Juridik 14 januari 2016

Juristhjälp via ditt medlemskap i Mäklarsamfundet

Att ställas inför juridiska frågor tillhör vardagen för en fastighetsmäklare. Du vet väl om att du som fastighetsmäklare och medlem i Mäklarsamfundet har tillgång till en grupp jurister som är specialiserade på just dina frågor?

Mäklarsamfundets jurister Jonas Anderberg, Mats Sjöquist, Fredrik Aldmo, Jonas Frydenberg, Johanna Stampe, Annika Ahlberg och Louise Lundqvist, har till huvudsyssla att ge dig som medlem juridisk hjälp i olika former. En annan stor del av juristernas arbete är kursverksamhet, upprättande av remissvar och deltagande i branschöverskridande dialog med andra aktörer som har anknytning till fastighetsmäklarnas arbete, för att nämna några exempel.

Den primära kontakten mellan dig som fastighetsmäklare och våra jurister är via telefonrådgivning. Som medlem har du möjlighet till kostnadsfri rådgivning per telefon om samtalet inte överstiger 5 minuter och att frågan inte kräver genomgång av handlingar. Vår statistik visar att många frågor kan besvaras inom ramen för gratisrådgivning, så passa på att utnyttja denna möjlighet!

Utöver telefonrådgivning kan juristerna hjälpa dig med utformning av avtal och klausuler. Observera att det endast är i frågor med anknytning till din yrkesroll som fastighetsmäklare som juristerna kan hjälpa dig. Har du juridiska frågor som rör dig som privatperson eller en arbetsrättslig fråga får du istället vända dig till en advokat.

Om du fått ett skadeståndskrav mot dig är du enligt försäkringsvillkoren skyldig att vända dig till Mäklarsamfundets juristavdelning som bedömer saken och förhandlar för din räkning med motparten. Går saken till domstol eller Allmänna reklamationsnämnden kan juristerna biträda dig även där. Likaså kan du få biträde från våra jurister om du hamnat i tvist angående provision eller blivit anmäld till Fastighetsmäklarinspektionen. Kostnaden för juridiskt biträde i dessa fall bekostas till största delen av din försäkring. En självrisk kan komma att utgå beroende på tvistens art eller om du skulle tvingas att betala ett skadestånd. Mer detaljerad information om kostnaderna kan du få via kontakt med juristavdelningen.

Att Mäklarsamfundets juristavdelning kan upprätthålla sin juridiska spetskompetens är tack vare att du som medlem vänder dig till våra jurister med dina frågor. Ju fler frågor vi besvarar desto bättre blir vi. Som sagt kan de flesta frågor besvaras inom ramen för gratisrådgivning, så ring hellre en gång för mycket än en för lite.

Mäklarsamfundet Juridik

Skapad 14 januari 2016
Uppdaterad 27 mars 2023
Mäklarsamfundet