Nyhet Medlem 17 maj 2018

Stora frågor i fokus inför årsmötet

Inför varje årsmöte ska medlemmarna enligt stadgarna ges tillfälle att diskutera samfunds- och yrkesfrågor. Samtalet är ett sätt för medlemmarna att få veta mer om styrelsens arbete under året och att komma med frågor och synpunkter. I år är det stora och viktiga frågor som står på agendan för debatten. Kom och ta chansen att göra din röst hörd och påverka Mäklarsamfundets arbete!

Agendan för årets debatt är:

Trygg och tydlig prissättning
Under våren har Mäklarsamfundet intensifierat sitt arbete för tydligare prissättning och en marknad utan lockpriser. Vi arbetar bland annat med initiativet BoPriskoll som ska finnas på marknaden innan sommaren. Hur ser medlemmarna på det här arbetet och hur önskar medlemmarna att arbetet fortsätter?

Fastighetsmäklarbranschen och digitaliseringen
Mäklarbranschen bejakar digitaliseringen och många mäklare ligger i framkant. I spåren av allt snabbare digitalisering dyker dock nya marknadsaktörer upp på marknaden, som utnyttjar branschens data och kunskap för att driva sin egen affär (spindling m.m). Digitaliseringen kan också komma att utmana mäklarrollen i sin nuvarande utformning. Hur önskar medlemmarna att Mäklarsamfundet agerar i förhållande till den här utvecklingen och dessa marknadsaktörer? 

Fria frågor
Under Fria frågor kan frågor t.ex. om stadgeändringar, målsättning etc. tas upp.

När: Torsdag den 31 maj 2018 kl 11.45—12.45
Var: Clarion Sign Hotel, Sal C123, plan 2. Stockholm

Skapad 17 maj 2018
Uppdaterad 22 mars 2023
Mäklarsamfundet