Mäklarsamfundet
Nyhet Bransch 12 april 2019

Mäklarsamfundet och Hemnetaffären

Med anledning av en nu aktuell granskning av Fastighetsmäklarförbundets FMF:s styrelses agerande vid stadgeändringar som skulle komma att få konsekvenser för hur förbundet använde de medel som Hemnetaffären genererade vill Mäklarsamfundet förtydliga följande.

Mäklarsamfundet har, till skillnad från Fastighetsmäklarförbundet, inte delat ut medel från försäljningen av Hemnet till medlemmarna. Vid affären behöll Mäklarsamfundet 10 procent av aktierna i bolaget. Pengarna från försäljningen av Mäklarsamfundets övriga andel av bolaget har placerats med syfte att skapa förutsättningar för långsiktig medlemsnytta. 

Mäklarsamfundet är en ideell förening. Utdelning av vinstmedel är inte tillåten i en ideell förening. Föreningen får i stället använda pengarna från Hemnetaffären och den avkastning de kan ge för att uppfylla sitt ändamål. För Mäklarsamfundets del handlar det om att skapa största möjliga medlemsnytta, till exempel genom fördelar för medlemmarna som bättre och billigare service, lägre medlemsavgifter och andra långsiktiga satsningar för att skapa medlemsnytta. 
 

Skapad 12 april 2019
Uppdaterad 14 mars 2023
Mäklarsamfundet