Medlemsavgifter
Nyhet Medlem 28 november 2019

Inför fakturering av 2020 års medlemsavgifter

Mäklarsamfundets medlemsregister - har du bytt namn, adress eller arbetsplats under året?

Vi ber dig att gå in på Sök mäklare och kontrollera att registrerade uppgifter för kontor och medarbetare är korrekta.

Personliga uppgifter kan du själv ändra genom att logga in via hänglåset uppe till höger, användarnamn är ditt personnummer ååmmdd-xxxx, och göra justeringar i ”Min profil”. Observera att du inte kan ändra företagsuppgifter eller faktureringsuppgifter till företaget här.

Förändrade kontorsuppgifter meddelas Mäklarsamfundet via e-post: service@maklarsamfundet.se

Om alla uppgifter stämmer behöver du inte göra någonting.

För att inte bli betalningsskyldig för 2020 ska skriftlig begäran om utträde inkomma till Mäklarsamfundet senast den 1 december 2019. Ska du inte fortsätta arbeta som fastighetsmäklare måste du även avregistrera dig hos Fastighetsmäklarinspektionen, senast den 31 december. Mäklarsamfundets fakturering sker i mitten av januari 2020.
 
Medlemsavgifter 2020
Medlemsregistret per den 1 januari 2020 ligger till grund för fakturering av 2020 års avgifter som faktureras i januari.
Medlemsavgiften 900 kr och servicetillägget 750 kr är oförändrade.
Serviceersättningen justeras med 2,3 % till 2 149 kr.
Försäkringsbolag är If och premien är 5 075 kr.
Kretsavgift 500 kr till Västsvenska kretsen, Norrlandskretsen, Stockholmskretsen och Mellansvenska kretsen.
Kretsavgift 600 kr till Skånekretsen, Småland/Blekingekretsen.
Läs mer om avgifterna här
 

Skapad 28 november 2019
Uppdaterad 13 mars 2023
Mäklarsamfundet