Begäran om utträde eller om du slutar arbeta som fastighetsmäklare

Begäran om utträde insändes skriftligen till Mäklarsamfundet, Box 1487, 171 28 Solna. Utträde ska begäras senast 1 december 2021 för att du inte ska bli betalningsskyldig för 2022.

2021 - Begäran om utträde 

Om du slutar arbeta som fastighetsmäklare måste du även ta kontakt med Fastighetsmäklarinspektionen, se www.fmi.se, och avregistrera dig.
För att inte tappa kontakten med branschen och Mäklarsamfundet kan du stanna kvar som passiv medlem (endast om du är avregistrerad hos FMI). Kontakta oss för mer information.