Nyhet Bransch 19 november 2015

Mäklarsamfundets årsmöte tar ställning för Hemnet

Mäklarsamfundets årsmöte beslutade idag att gå på styrelsens rekommendation och tog ett vägledande beslut för styrelsen att dels fullfölja genomförandet av affären med Schibsted och ingå för aktieöverlåtelsen relevanta avtal, dels att avyttra 15 procent av sitt aktieinnehav och kvarstå med 10 procents aktieinnehav. Härigenom kommer Mäklarsamfundet att ges inflytande i bolaget under lång tid.

Pressmeddelande 19 november 2015 18.15

Mäklarsamfundet har genomfört en grundlig process och förhandlat brett med flera intressenter, allt enligt medlemmarnas vägledande beslut på det extra årsmötet i juni. Processen har utmynnat i att det framförhandlade avtalet med Schibsted är det mest fördelaktiga alternativet för Mäklarsamfundets medlemmar och för bostadskonsumenterna i en sammanvägd bedömning.

- För oss i branschen är detta en hjärtefråga. Den givna utgångspunkten har varit att väga samman affärsuppgörelsen och de juridiska avtalen i ljuset av att köparen även bör vara en ägare som upplevs som långsiktig och sund för fastighetsmäklare och för konsumenterna, säger Anders Edmark, Mäklarsamfundets ordförande.

- Vi är en stor organisation med många viljor och med den här uppgörelsen kan vi både sälja en del av våra aktier och ta ett långsiktigt ansvar för bolaget och branschen på ett sätt som vi känner oss nöjda med. Det sistnämnda är viktigt inte minst ur ett konsumentperspektiv, avslutar Anders Edmark, Mäklarsamfundets ordförande.

För ytterligare information kontakta: 
Anders Edmark, styrelseordförande, Mäklarsamfundet, 0702 66 50 51.

Skapad 19 november 2015
Uppdaterad 27 mars 2023
Mäklarsamfundet