Mäklarsamfundets årsmöte
Nyhet Medlem 4 april 2019

Kallelse/dagordning samt styrelsens proposition är publicerade

Den 3 april skickades kallelse/dagordning samt styrelsens proposition till Mäklarsamfundets ordinarie årsmöte den 24 maj 2019 till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet. Separat även via epost till kretsarnas ordförande samt företrädare för företagsdelegaterna. Handlingarna är publicerade på Mäklarsamfundets webbplats.

Sista motionsdag är den 24 april.

Komplett årsmöteshandling inkl. dagordning, årsredovisning, proposition samt ev. motioner och styrelsens yttranden skickas ut till samtliga medlemmar via e-post senast den 10 maj.

Läs mer

Skapad 4 april 2019
Uppdaterad 14 mars 2023
Mäklarsamfundet