Nyhet Bransch 19 januari 2017

Avslutad Hemnetaffär ger omedelbart medlemsnytta

Som de allra flesta redan vet bytte Hemnet formellt ägarstruktur här i dagarna. Det innebär ett väsentligt tillskott till de tidigare ägarnas kassor, och en viktig fråga framåt på Mäklarsamfundet är nu hur denna förstärkning ska användas på bästa sätt så att den skapar mesta möjliga medlems- och mäklarnytta under lång tid. Givetvis är detta en medlemsfråga.

Som meddelades på det extrainsatta årsmötet i december 2016 har Mäklarsamfundet vidtagit några omedelbara åtgärder för att öka medlems- och mäklarnyttan inför 2017:

1. En ordentlig sänkning av medlemsavgiften i Mäklarsamfundet har genomförts, det framgår av årsfakturan som bör ha landat hos alla medlemmar under den här veckan.

2. Mäklarsamfundets jurister har ökat sin kostnadsfria rådgivningstid från fem till tio minuter.

3. Extra resurser tillförs till Mäklarsamfundets opinions- och påverkansarbete i syfte att under året förtydliga och synliggöra såväl mäklarrollen som mäklartjänsten. 8 av 10 samtal till Mäklarsamfundets kundombudsman bygger på missförstånd - här har Mäklarsamfundet som den största mäklarorganisationen en viktig roll i att skapa tydlighet både gentemot kund och allmänheten. En annan viktig fråga är att ta fram en tydlig strategi för hur människor ska kunna flytta när de vill och behöver i större utsträckning. Kan människor flytta utifrån sina egna behov och önskemål ökar det både förutsättningarna för såväl god samhällsekonomisk tillväxt som antalet bostadsaffärer.

4. Det första året med en branschgemensam tvistlösningsnämnd, FRN, blir kostnadsfritt för Mäklarsamfundets medlemmar. (Mer information kommer så snart nämnden är på plats och igång).

Hur det övriga kapitaltillskottet ska användas är en som sagt en medlemsfråga, och en struktur för det kommer att diskuteras av Mäklarsamfundets styrelse på styrelsemötet den 8 februari. Målsättning är att, tillsammans med medlemmarna, ta fram ett skarpt förslag att ta ställning till på det ordinarie årsmötet i Mäklarsamfundet i Göteborg i juni.

– Vi är en ideell förening och har haft en demokratisk process genom hela affären, vilket är viktigt för oss. Det kommer att vara lika viktigt när vi nu tillsammans ska ta beslut om hur pengarna ska ge största möjliga mäklarnytta under många år, säger Anders Edmark, styrelseordförande i Mäklarsamfundet. 

– Affären innebär att vi stärker våra resurser i Mäklarsamfundet på ett mycket positivt sätt, mer exakt rör det sig om ca 255 miljoner kronor i samband med tillträdet samt ytterligare ca 125 miljoner fördelat på tre år - tillsammans 380 miljoner kronor. Nu gäller det att använda dessa resurser på ett så klokt och långsiktigt sätt som möjligt, fortsätter Anders Edmark.

Anders Edmark sitter kvar som ägarrepresentant i Hemnets styrelse, medan Ingrid Eiken, VD, Mäklarsamfundet tackas av efter drygt 2 år som ordförande i Hemnet (Läs en intervju med Ingrid Eiken om hennes år som ordförande).

– Jag har suttit i Hemnets styrelse ett antal år även innan denna affär, säger Anders Edmark vidare, nu blir det med andra förutsättningar. Vårt ägande är mindre men vår möjlighet är fortfarande betydande att kunna påverka. Det är väldigt viktigt för oss att Hemnet utvecklas väl för både våra medlemmar och våra medlemmars kunder, dvs besökarna. Utveckling är viktigt och nu tillförs nya resurser för utveckling, som skapar möjligheter till högre kvalité i upplevelsen för besökarna och starkare och bättre stöd till mäklarna som med Hemnet i ryggen ska upplevas ge en ännu högre kundnytta.

Skapad 19 januari 2017
Uppdaterad 24 mars 2023
Mäklarsamfundet