Stämmer dina uppgifter?
Nyhet Medlem 26 november 2020

Stämmer dina uppgifter?

Har du bytt namn, adress eller arbetsplats under året?

Vi ber dig att gå in på "Sök mäklare" och kontrollera att registrerade uppgifter för kontor och medarbetare är korrekta.

Förändrade uppgifter meddelas Mäklarsamfundet via e-post: service@maklarsamfundet.se

Om alla uppgifter stämmer behöver du inte göra någonting.

För att inte bli betalningsskyldig för 2021 ska skriftlig begäran om utträde inkomma till Mäklarsamfundet senast den 1 december 2020. Ska du inte fortsätta arbeta som fastighetsmäklare måste du även avregistrera dig hos Fastighetsmäklarinspektionen, senast den 31 december. Mäklarsamfundets fakturering sker i mitten av januari 2021.

Du kan maila in din begäran om utträde till service@maklarsamfundet.se.

Har du redan kontaktat oss om ändringar behöver du inte göra det igen.

Medlemsavgifter 2021
Medlemsregistret per den 1 januari 2021 

Medlemsavgiften 900 kr och servicetillägget 750 kr är oförändrade.
Serviceersättningen justeras till 2 215 kr.
Försäkringsbolag är If och premien är 5 454 kr.
Kretsavgift 500 kr till Västsvenska kretsen, Norrlandskretsen, Stockholmskretsen och Mellansvenska kretsen.
Kretsavgift 600 kr till Skånekretsen, Småland/Blekingekretsen.

Läs mer om avgifterna här


Med vänlig hälsning, 

Mäklarsamfundet

Skapad 26 november 2020
Uppdaterad 27 februari 2023
Mäklarsamfundet