Utträde
Nyhet Medlem 9 november 2018

Senaste datum för utträde: 1 december 2018

Ska du sluta som mäklare? Då vill vi ha in din begäran om utträde senast den 1 december 2018, för att du inte ska vara betalningsskyldig för nästa år. Ditt medlemskap och din försäkring hos Mäklarsamfundet fortsätter att löpa till dess du personligen begär utträde. Om du inte ska ha kvar din registrering är det viktigt att du både kontaktar oss på Mäklarsamfundet och Fastighetsmäklarinspektionen, FMI.
Skapad 9 november 2018
Uppdaterad 14 mars 2023
Mäklarsamfundet