Mäklarsamfundet
Nyhet Medlem 18 februari 2021

Fakturan för medlemskap 2021 utskickad – svar på de vanligaste frågorna!

I samband med årsfaktureringen har vi alltid lite extra hårt tryck på vår ekonomi- och servicemail och vår telefonväxel. Det är många som vill uppdatera sina kontaktuppgifter, har bytt företag eller har ändrat andra förutsättningar för medlemskapet. Detta gör att vår vanliga svarstid är lite längre än vanligt, det kan ta upp emot en vecka att få svar. Dessutom har det pga implementering av ett nytt medlemssystem, blivit en del fel med dubbelfakturor samt fel i betalningsvillkoren på en del fakturor. Betalningsvillkoren är som tidigare 20 dagar och förfallodatum på fakturorna sätts då 20 dagar från fakturadatum.

Har du frågor, synpunkter eller ändringar? Välkommen att maila ekonomi@maklarsamfundet.se, oavsett om du vill ringa och resonera om något behöver vi ett mail först. Vill du ändå tala med någon på Mäklarsamfundet? Skriv gärna i mailet om du önskar bli uppringd.

Några frågor som är vanligare än andra kan du kanske få svar på nedan:

Behöver jag vara med i kretsen?
Ja, enligt Mäklarsamfundets stadgar ska alla medlemmar vara med i en krets. Dock undantag för dig som arbetar på ett större mäklarföretag (fler än 100 medlemmar) där du istället kan representeras i Mäklarsamfundet av en superdelegat, eller lyfta ur din egen röst vid Mäklarsamfundets årsmöte.

Vad får jag för kretsavgiften?
Du hittar mer information om kretsarna på Mäklarsamfundets hemsida, kontakta gärna någon i kretsstyrelsen för att få information om kommande aktiviteter. Kretsarna verkar för den enskilda mäklarens bästa och anordnar utbildningar och aktiviteter i detta syfte.

http://www.maklarsamfundet.se/fastighetsmaklare/kretsar

Vad är servicetillägget och vad får jag för det?
Medlemskapet är indelat i olika delsummor som tillsammans blir själva ”medlemspaketet”.

Kortfattat är delarna:

Medlemsavgift och serviceersättning – Denna avgift säkrar den service du som medlem får från Mäklarsamfundet. Mäklarsamfundet består av ett kansli och en styrelse. I vårt medlemserbjudande ingår allt ifrån utbildning, kvalificerad juridisk rådgivning, påverkansarbete och lobbyverksamhet till allmän service (inträde/utträde, samverkan med FMI).

Kretsavgift – Skickas vidare till respektive geografisk krets - se svar ovan!

Försäkringspremie – Mäklarsamfundet upphandlar en mycket fördelaktig ansvars- och rättsskyddsförsäkring, som erbjuds alla medlemmar. Alla verksamma fastighetsmäklare är skyldiga att ha en ansvarsförsäkring.

Servicetillägg – Är kopplat till försäkringen och avser avgift för skadereglering inom vårt avtal. Avgiften faktureras alla som valt att ha Mäklarsamfundets kollektiva försäkringslösning.

Jag har slutat som mäklare – varför får jag ändå en faktura?
Du måste aktivt sagt upp ditt medlemskap i Mäklarsamfundet, senast den 1 december 2020 för att inte vara betalningsskyldig för 2021. Medlemskapet följer INTE registreringar hos FMI eller det företag du arbetar/arbetat hos. Detta är reglerat i stadgarna som medlemmarna själva beslutat om på Mäklarsamfundets årsmöte, och framgår i den välkomstinformation du får när du blir medlem.

Tycker du att det finns särskilda omständigheter till varför du inte sagt upp medlemskapet, eller av annan anledning vill bestrida fakturan är du välkommen att maila till service@maklarsamfundet.se så gör vi en bedömning av det enskilda fallet.

Jag är fortfarande sjukskriven/arbetslös – ska jag verkligen betala samma summa som om jag arbetade heltid?
Det är du som är medlem som har ansvar för att meddela Mäklarsamfundet om dina förutsättningar eller önskemål kring medlemskapet ändrats. Vill du bestrida fakturan är du välkommen att maila service@maklarsamfundet.se.

…men jag har ju meddelat er att jag har slutat – varför får jag ändå fakturan?
Medlemskapet måste alltid avslutas skriftligt. Om vi inte hittar din skriftliga uppsägning hos oss kan något ha gått fel, då är du välkommen att skicka in en kopia på din uppsägning till oss.

Jag vet inte om jag kommer att vara aktiv som fastighetsmäklare under hela 2021, ska jag ändå betala för ett helt års medlemskap?
Ja, medlemskapet löper årsvis, det beror delvis på att försäkringen upphandlas per helår och betalas vid årets början.

Vi hoppas att detta har varit till hjälp, och ser fram emot ett nytt år tillsammans med er!

Vännerna på Mäklarsamfundet

Skapad 18 februari 2021
Uppdaterad 27 februari 2023
Mäklarsamfundet