Nyhet Medlem 17 maj 2018

Årsmöteshandlingar 2018

Information om att årsmöteshandlingar inkl. dagordning, årsredovisning, propositioner samt motioner, styrelsens yttranden över inkomna motioner samt valkommitténs förslag har publicerats på Mäklarsamfundets intranät under Medlemssidor/Årsmöteshandlingar 2018 har utsänts via epost till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet. Inloggning krävs.

Information har även skickats ut separat till anmälda delegater för kretsar och superdelegater via epost.

Skapad 17 maj 2018
Uppdaterad 22 mars 2023
Mäklarsamfundet