Nyhet Juridik 16 maj 2011

Ny plan- och bygglag trädde i kraft den 2 maj 2010

Den största nyheten i den nya plan- och bygglagen är att sökanden ska få besked inom 10 veckor, förutsatt att ansökan är komplett.

Kommunen kan dock förlänga tiden med ytterligare 10 veckor. Denna nya tidsgräns gör att det nu ska blir praktiskt möjligt för en säljare som saknar bygglov att avhjälpa bristen mellan kontrakt och tillträde. De andra nyheterna i den nya lagen är dels att byggprocessen blir tydligare och mer reglerad samt att avgifterna kommer att bestämmas på annorlunda sätt. I många kommuner kommer detta att innebära väsentliga höjningar av avgifterna. Även om avgifterna i vissa fall sannolikt kommer att dubbleras blir de reella kostnaderna sannolikt inte oöverstigliga. Läs även Fredrik Aldmos artikel i Fastighetsmäklaren nr 3 2011.

Skapad 16 maj 2011
Uppdaterad 28 mars 2023
Bostadspolitik