Nyhet Bransch 1 september 2016

Nytt regeringsförslag om ändrade uppskovsregler vid bostadsförsäljning

För att öka rörligheten på bostadsmarknaden har regeringen föreslagit att det ska vara möjlighet till ett större uppskov. "Taket för uppskov på inbetalning av skatt vid bostadsförsäljningar slopas under en fyraårsperiod och den som köper en billigare bostad ska kunna få ett större uppskov än i dag". Det skriver regeringen i ett pressmeddelande den 25 augusti apropå en promemoria som Finansdepartementet skickat på remiss inför en proposition under hösten. Mäklarsamfundet är remissinstans - och tveksamma till hur stor effekt förslaget kommer att få.

De partiöverskridande bostadssamtalen mellan regeringen, oppositionen och Vänsterpartiet brakade som bekant samman tidigare i år. I mitten av juni presenterade finansminister Magdalena Andersson (S) och bostadsminister Peter Eriksson (Mp) regeringens bostadspolitiska paket. Ett av förslagen som presenterades rörde taket för uppskov med vinstbeskattning vid bostadsförsäljningar.

Enligt dagens regler kan den som säljer sin bostad inte få ett större uppskov än 1,45 miljoner kronor. I det nya förslaget föreslås att den begränsningen slopas för försäljningar som sker under perioden 21 juni 2016 - 30 juni 2020.

Ytterligare en åtgärd för att öka rörligheten på bostadsmarknaden finns i det bostadspolitiska paketet, med syfte att frigöra större bostäder och bidra till ett effektivare utnyttjande av bostadsbeståndet. Metoden för att beräkna uppskovets storlek vid köp av billigare bostad ska ändras. I stället för att som i dag beräknas genom att prisskillnaden mellan bostäderna räknas av från vinsten ska uppskovet beräknas som en kvotandel av vinsten.

Den som t.ex. säljer sin bostad för 1 miljon kronor, gör en vinst om 300 000 kronor och köper en ny bostad för 800 000 kronor kan i dag få ett uppskov på maximalt 100 000 kronor. Med den föreslagna regeln skulle det maximala uppskovet i stället bli 240 000 kronor. Även detta föreslås gälla för försäljningar som sker från och med den 21 juni 2016 men utan tidsbegränsning framåt i tiden.

– Det här kan göra det lättare att ta steget att byta bostad när barnen flyttat ut och därmed frigöra en större bostad för en ny barnfamilj, säger finansminister Magdalena Andersson vid pressträffen.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

– Det är så klart bra att regeringen ser det vi talat om en längre tid - det är inte bara byggtakten som måste öka, en av de hårdaste knutarna sitter i bristen på rörlighet i det befintliga beståndet. Ut det perspektivet kommer vi från Mäklarsamfundet att vara positiva till förslaget när vi skriver remiss. Men vi kommer också att påpeka riskerna med tidsbegränsade förslag, vad händer i marknaden när det fyraåriga uppskovet löper ut? säger Josefine Uppling, analys- och kommunikationschef på Mäklarsamfundet.

– Det finns en risk att den här reformen bara får betydelse på marginalen. Det som skulle behövas egentligen är ju en stor översyn av alla regler och skattemässiga aspekter som överhuvudtaget rör bostadsmarknaden, avslutar Josefine Uppling.
_____________________________________________________

Läs regeringens senaste pressmeddelande här:
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/08/andrade-uppskovsregler...

Läs regeringens promemoria här (Mäklarsamfundet är remissinstans och svaret ska vara inne den 13 september):
http://www.regeringen.se/rattsdokument/departementsserien-och-promemorio...

Skapad 1 september 2016
Uppdaterad 27 mars 2023
Bostadspolitik