Nyhet Bransch 18 oktober 2018

Höjs räntan redan i år?

En av de stora påverkansfaktorerna på bostadsmarknaden är priset på pengar, alltså räntan. Under lång tid har vi i Sverige haft låg och, under många år sjunkande, ränta. Den låga räntan är en starkt bidragande orsak till de senaste årens prisutveckling.

Målet för penningpolitiken är att upprätthålla ett fast penningvärde, vilket Riksbanken tolkar som att inflationen ska vara låg och stabil. Jakten på inflationsmålet är en av de viktigare anledningarna för Riksbanksdirektionen att hålla räntan låg. Riksbankens något ensidiga fokus på att nå inflationsmålet har blivit kritiserat av olika läger, men med inflationssiffror i september på 2,5 procent ligger inflationen nu över Riksbankens mål på 2 procent. Det har fått tre av fyra storbanker att tro på en räntehöjning innan årsskiftet. Bara Handelsbanken tror att Riksbanken väntar tills efter årsskiftet med den första räntehöjningen på sju år tills efter årsskiftet. Många bedömare är överens om att höjd reporänta kommer att påverka prisutvecklingen på svensk bostadsmarknad. Den som oroar sig över ordentligt högre räntor kan nog ändå andas ut. Tittar vi på storbankernas listpriser för bunden ränta så verkar man inte tro på stora räntehöjningar under de närmaste åren. Listräntan för bundet bolån på två år ligger runt 2 procent hos de större bolånebankerna. Ändå har bankerna en riskkalkylränta på runt 7-8 procent, vilket framstår som absurt. Men det är, som man säger, ett annat kapitel.

Skapad 18 oktober 2018
Uppdaterad 22 mars 2023
Ekonomi