Är det värt att ompröva deklarationen?
Nyhet Bransch 9 december 2020

Är det värt att ompröva deklarationen?

Från och med nästa år slopas räntan på uppskov. Då kan man alltså utan kostnad skjuta upp skatteinbetalningen. Den som under de senaste åren betalat in skatt vid reavinst kan ångra sig och begära omprövning av deklarationen, vilket i vissa situationer kan vara gynnsamt.

Räntan på uppskov var ett hinder för vissa hushåll för att byta bostad. Vid årsskiftet försvinner räntan på uppskov, samtidigt som ett tak på uppskovsbeloppet återinförs. De som sålt sin bostad mellan 2014-2019 kan begära att Skatteverket omprövar deklarationen och därigenom eventuellt få delar eller hela skattebeloppet återbetalt. I vissa situationer kan det vara väldigt gynnsamt, men det gäller att tänka till ordentligt och räkna på det hela. I en artikel som publiceras i bland annat Svenska Dagbladet och Aftonbladet intervjuas den privatekonomiske experten Annika Creutzer och SEB:s privatekonom Jens Magnusson om i vilka situationer omprövning kan vara aktuellt och vad man då bör tänka på.  

De pekar på att det kan vara fördelaktigt att begära omprövning om pengarna som en gång betalades in behövs till något annat. Till exempel för att minska bolånet för att hamna under någon av gränserna för amorteringskrav så att månadskostnaderna minskar. Jens Magnusson pekar typsituationen att kunna lösa ett dyrt lån mot ett gratis genom att få skatten åter. För det är ju i grunden vad det handlar om, ett lån utan kostnad. Samtidigt är det inte frågan om gratispengar. En dag ska lånet betalas. Magnusson varnar också för att det kan uppstå skatteeffekter, till exempel om du kvittat reavinst mot kapitalförlust eller om du gjort rut- eller rotavdrag som förutsätter att där finns en skatt att göra avdraget mot.   

Sammantaget är det välkommet att räntebeläggningen på uppskov försvinner. Möjligen kan det ge en liten effekt på rörligheten, trots att ett tak på uppskovsbeloppet också återinförs. Att möjligheten till omprövning av deklarationer och återbetalning av skatten nu finns är också positivt, men det gäller alltså att både tänka till och räkna ordentligt på om det är fördelaktigt i det enskilda fallet. 
 

Skapad 9 december 2020
Uppdaterad 27 februari 2023
Ekonomi