Finansinspektionen
Nyhet Bransch 8 april 2021

Finansinspektionen föreslår hårdare regler för konsumtionskrediter

Den sista mars skickade Finansinspektionen (FI) ut nya allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden på remiss. Reglerna ska träda i kraft redan den 1 november i år och har som syfte att minska blancolånen.

De nya råden är till stor del konsekvenser av nya regler på EU-nivå. Kreditgivare kommer att få ta ett större ansvar för att undersöka den sökandes möjligheter att betala tillbaka, och vad lånen ska användas till – något som kan göra det svårare för bolånetagare att komplettera sitt bolån med ett blancolån.

Konsumentkrediter leder enligt FI i mycket större grad till betalningsproblem jämfört med bostadskrediter, trots att bostadskrediter utgör 80 procent av volymen av hushållens krediter. Enligt FI har krediter utan säkerhet vuxit med cirka 7 procent om året sedan 2008. En kraftig ökning som bekräftar bilden av att blancolån blir allt vanligare vid bostadsköp.

I övrigt ska inte förslagen ha någon direkt inverkan på bostadslån.
 

Skapad 8 april 2021
Uppdaterad 27 februari 2023
Ekonomi Bolån