Nyhet Bransch 25 februari 2016

Larm från Mäklarsamfundet: Stopp för lån i små bostadsrättsföreningar

Igår kontaktades Mäklarsamfundet av en medlem som fått information om att banken SEB tagit fram nya riktlinjer som skulle innebära att bostadsrättsföreningar med färre än 10 lägenheter inte skulle kunna få lån i banken. Dessutom skulle reglerna innebära att privatpersoner inte heller skulle få lån för att köpa lägenheter i bostadsrättsföreningar med färre än tio lägenheter.

En snabb överslagsräkning gav vid handen att detta skulle påverka tusentals av Sveriges omkring 20 000 bostadsrättsföreningar, och att det i praktiken skulle göra en mängd lägenheter i princip osäljbara. Många konsumenter skulle alltså kunna hamna rejält i kläm.

Efter att Svenska Dagbladet och Dagens Industri uppmärksammade det hela kom till slut ett besked från SEB om att det hela var en missuppfattning, enligt SEB rörde det sig om en ”onödigt hård formulering i ett internt dokument”. SEB backade alltså från att det skulle röra sig om en allmän policy, och meddelade att det fortfarande går att finansiera sitt köp av bostadsrätt i en mindre förening via dem, och att små bostadsrättsföreningar även i framtiden kan få lån i SEB.

Mäklarsamfundet vet dock sedan tidigare att det finns ganska omfattande lånerestriktioner ute hos bankerna, framförallt kopplat till mindre bostadsrättsföreningar. Enligt uppgifter till Mäklarsamfundet uppger flera lokala Stockholmskontor hos Handelsbanken att de inte lånar ut till föreningar med färre än tio lägenheter, samma sak gäller i Swedbanks Stockholmsregion sen fyra-fem år tillbaka. Danske Banks policy ska vara att inte låna ut till föreningar med färre än sex lägenheter.

Det är skillnad på att villkora finansieringen på grund av att färre lägenheter kan innebära en högre risk, än att ha allmänna policys som i praktiken förbjuder utlåning till mindre föreningar. Mäklarsamfundet menar att individuella kreditbedömningar måste göras av bankerna i varje enskilt fall. Det finns alltså anledning att fortsätta följa den här frågan – finansiering till såväl bostadsrättsföreningar som privatpersoner påverkar Mäklarsamfundets medlemmar i mycket hög utsträckning.

Läs mer här:
http://www.svd.se/maklare-larmar-boratter-osaljbara-efter-ny-bankpolicy

http://www.svd.se/seb-backar-om-tuffa-lanevillkor--aven-sma-ska-fa-lana/...

http://www.di.se/artiklar/2016/2/24/seb-stoppar-lan-till-sma-bostadsratt...

http://www.di.se/artiklar/2016/2/24/sebs-fiasko---pudlar-om-bostadslan/

Josefine Uppling
Analys- och kommunikationschef

Skapad 25 februari 2016
Uppdaterad 27 mars 2023
Bolån Köpa och sälja