Nyhet Konsument 16 april 2015

Tips och råd till dig med egen brunn

I Sverige får cirka 1,2 miljoner permanentboende och ungefär lika många fritidsboende sitt dricksvatten från egna brunnar. Livsmedelsverket har tagit fram två broschyrer där de klargör vad man bör tänka på om man ska anlägga en brunn, vem som har ansvar för brunnen och hur man går till väga för att kontrollera vattenkvaliteten.

Mäklarsamfundet har pratat med Christina Lantz som är mikrobiolog på Livsmedelsverket och ansvarig för Livsmedelsverkets information om egen brunn.

Vad är det viktigaste man ska tänka på om man ska anlägga en brunn?
– Det är mycket man ska tänka på och därför är det viktigt att ta reda på så mycket information man kan innan man anlägger en brunn. Kontakta kommunen och läs igenom våra broschyrer, säger Christina Lantz.

Hur tar man reda på om dricksvattnet är tjänligt?
– Då ska man skicka vattnet till ett ackrediterat laboratorium för en vattenanalys. Analysen tar olika lång tid. För en mikrobiologisk analys kan det ta ungefär en vecka eller två och för kemisk analys kan det ta flera veckor. Hör med ditt labb hur lång tid det tar. Kommunen kan hjälpa till med kontakten med laboratoriet, säger Christina Lantz.

Vad har brunnsägaren för ansvar?
– Brunnsägaren har själv hela ansvaret för brunnen och vattenkvaliteten, avslutar Christina Lantz.

Vatten- och avloppsanläggningar vid husförsäljning – tips från Mäklarsamfundets Kundombudman

Klarlägg status på vatten- och avloppsanläggningar vid husförsäljning. Det ligger i både säljarens och köparens intresse för att undvika framtida frågor, missförstånd och i värsta fall tvister.

Du som köper: Enskild brunn och avlopp omfattas av din undersökningsplikt, men ingår normalt inte i en överlåtelsebesiktning. Du måste därför själv ta reda på vatten- och avloppsanläggningarnas status inför husköp. Informationsbroschyr.

Du som säljer: Sammanställ de handlingar du har såsom: Tillstånd från kommunen, teknisk dokumentation, ritningar, dricksvattenprov och skötselråd för vatten- och avloppsanläggningarna som underlag för köparen.

Två broschyrer om egen brunn:
Att anlägga egen brunn för bra dricksvatten 
I broschyren beskrivs hur olika brunnar fungerar och vad som är bra att känna till när man ska anlägga en egen brunn. I broschyren ges även råd om vad man ska tänka på vid upphandling av brunnsborrare.

Sköt om din brunn för bra dricksvatten
Broschyren innehåller råd om hur brunnen ska skötas, hur vattnet ska testas och hur man bedömer om det är dags för reparationer eller andra åtgärder.

Mer information hittar du på Livsmedelverkets hemsida

Livsmedelsverket är den myndighet som har ansvar för att informera brunnsägare om hur brunnsvattnet ska testas och vilken kvalitet vattnet ska ha för att vara tjänligt som dricksvatten.

Skapad 16 april 2015
Uppdaterad 28 mars 2023
Köpa och sälja