Nyhet Bransch 20 augusti 2015

”Dags att ta dåliga elinstallationer i hus på större allvar”

Det har blivit vanligare med bränder som startar i elsystemen i villor och fritidshus. Brandkåren har de senaste tio åren gjort fler utryckningar, och försäkringsbolagen gör fler utbetalningar till husägare som drabbats av elbränder. Det är en av slutsatserna i Elsäkerhetsbarometern, som elteknikföretagens branschorganisation EIO tagit fram.

– De flesta hem är säkra, men i många fall slarvas det också med elsäkerheten. Ingen har dock vetat hur illa det är ställt, för statistiken kring elsäkerhet har hittills varit bristfällig och spridd på många källor, säger Joakim Grafström, specialist på elsäkerhet på EIO.

I Elsäkerhetsbarometern har EIO samlat statistik om elsäkerhet i svenska hem från flera myndigheter, från försäkringsbolag och från andra källor, för att ge en helhetsbild av hur elsäkra de svenska hemmen är.

De svenska elteknikföretagen, som är EIO:s medlemmar, bedömer att det finns installationer som är direkt farliga i vart femte hem. Många installationer är gjorda av hemmafixare, som installerar el utan tillräckliga kunskaper eller behörighet. I en enkät svarar var tionde bostadsägare att de under det senaste året har utfört elarbeten som de inte har behörighet för.

Vanliga fel som hemmafixare gör är att installera golvvärme själva, montera spotlights utan hänsyn till att de blir heta när de tänds, dra elrör så att det bildas kondens och belasta kablar för mycket.

Vad kan man göra för att öka elsäkerheten i sitt hem?

– Först bör man se till att elinstallationerna inte är slitna eller felaktigt utförda. Om man är osäker bör man kontakta ett företag som kan göra en besiktning av elsystemet. Många av våra medlemsföretag utför en standardiserad besiktning som kallas EIO Eltest, säger Joakim Grafström.

– Förutom att se till att inget är felaktigt gjort kan man ofta göra mer för att öka elsäkerheten. Ett bra tips är att installera jordfelsbrytare, det ger mycket extra elsäkerhet för ganska lite pengar. Eluttag bör ha petskydd, det är inget lagkrav i gamla anläggningar men uttag med petskydd är säkrare. Bor man i ett gammalt hus med ojordade uttag så blir säkerheten bättre om man drar in jord, men det är också en dyrare åtgärd, fortsätter han.

Hur bör man tänka kring elen vid en försäljning?

– Till skillnad från ventilation och avlopp besiktigas sällan elsystemen i hus vid försäljningar, men det är något man kan ställa krav på som köpare.

I Danmark är det sedan några år tillbaka nödvändigt med en besiktning av elsystemen i hus för att kunna teckna en dolda fel-försäkring. Det har lett till att många elfel kunnat upptäckas och åtgärdas.

– Vi på EIO är positiva till att införa ett liknande system i Sverige. Det är dags att ta riskerna med el på större allvar, inte minst med tanke på att elbränderna blivit fler på senare år och att felaktiga installationer finns i många hus, säger Joakim Grafström.

Elsäkerhetsbarometern finns att läsa i sin helhet här: http://www.eio.se/elsakerhetsbarometern/Sidor/default.aspx

Skapad 20 augusti 2015
Uppdaterad 28 mars 2023
Köpa och sälja