Klimatsmarta köpare ovanliga
Nyhet Bransch 2 maj 2019

Frågor om miljöpåverkan ovanligt vid bostadsköp

Trots att klimatfrågorna ständigt är på agendan tycks det ännu inte ha gjort avtryck i livets viktigaste affär. I en ny medlemsundersökning från Mäklarsamfundet uppger en stor majoritet att det är mycket ovanligt att de får frågor om bostadens miljöpåverkan.

Att klimatförändringarna förr eller senare kommer att påverka bostadsmarknaden och bostadspriserna är högst sannolikt. Stigande havsnivåer, skogsbränder och kraftiga stormar är ju reella risker för bostäder i utsatta lägen. Men, vilken roll spelar miljön och klimatet när svenskarna fattar beslut i bostadsaffärer idag? Inte stor alls verkar det som. En nyligen genomförd undersökning av Fastighetsbyrån visar att över 70 procent av de som drömmer om att köpa bostad utomlands i låg eller mycket låg utsträckning låter sin inställning till köpet påverkas av flygets miljöpåverkan. När Mäklarsamfundet frågar medlemmarna hur vanligt det är att de får frågor om bostadens miljöpåverkan från spekulanter och köpare vid förmedling av småhus svarar hela 93 procent att det är ovanligt eller mycket ovanligt. Daniel Nilsson, VD på Fastighetsbyrån Utland pekar på att många tar in klimathänsynen på annat sätt, till exempel genom att vara där längre perioder åt gången. På samma sätt är det säkert med många husköpare i Sverige, men för nu kan vi konstatera att en bostads miljöpåverkan kommer långt ned på listan över prioriterade frågor för de flesta småhusköpare. 
 

Skapad 2 maj 2019
Uppdaterad 14 mars 2023
Hållbarhet Köpa och sälja