Nyhet Bransch 23 mars 2016

Nytt om energideklarationer och fritidshus

Inför en försäljning av en byggnad ska säljaren upprätta en energideklaration som ska visas för spekulanter. Från denna regel finns det vissa undantag. Ett av dem har varit att fritidshus med högst två bostäder varit undantagna från att energideklareras.

Energideklarationsförfattningarna har sitt ursprung i EU-bestämmelser. Eftersom begreppet fritidshus inte finns inom övriga EU har Sverige varit tvunget att ändra bestämmelsen om undantag från att energideklarera fritidshus. Bestämmelsen säger nu i stället att byggnader är undantagna från att energideklareras vid försäljning om det är:

”Bostadshus som används eller är avsedda för användning
a) mindre än fyra månader per år eller
b) under en begränsad del av året, om energianvändningen beräknas vara mindre än 25 procent av en helårsanvändning.”

Både punkt a och b behöver inte vara uppfyllt utan det räcker att en av punkterna uppfylls för att energideklaration inte ska behöva göras.

För att punkt b ska vara uppfylld måste båda villkoren i b om en begränsad del av året och en energianvändning mindre än 25 procent av helårsanvändning vara uppfyllt för att energideklaration inte ska behöva göras.

I dagsläget finns det inga ytterligare anvisningar eller närmare preciseringar av hur begreppet ”begränsad del av året” i punkt b ska tolkas. Varje säljare får därför, med hjälp av sin mäklare, göra en realistisk bedömning av om byggnaden används eller är avsedd att användas en begränsad del av året.

Bestämmelsen trädde i kraft den 15 februari 2016.

Eventuella frågor besvaras av Boverkets Svarstjänst, telefon 0455-35 30 00.

Läs mer om energideklaration här: http://www.boverket.se/sv/byggande/energideklaration/

Boverket

Skapad 23 mars 2016
Uppdaterad 27 mars 2023
Hållbarhet