Nyhet Juridik 19 december 2013

Nytt utseende på energideklarationer

I syfte att förenkla informationen om byggnaders energianvändning kommer energideklarationernas sammanfattning från den 1 januari 2014 att få förändrat utseende.  Förändringen består i att en skala med sju energiklasser från A till G, där A står för en låg energiförbrukning, införs och ersätter den tidigare informationen om energiprestanda.

Skyldigheten att redovisa energiprestanda i annonser kvarstår men med förändringen att det är byggnadens energiklass som ska redovisas med en särskild symbol innehållande bokstav (A-G) för att indikera energivärdet. Eftersom energideklarationerna är giltiga i 10 år kommer redan upprättade energideklarationer att vara i omlopp och fullt giltiga. Om en byggnad har en energideklaration som är upprättad före den 1 januari 2014 ska du som tidigare vid annonsering ange energiförbrukningen i kWh/m2 och år.

Mer information finner du på Boverkets hemsida

Läs mer om symbolerna för energiklasser

Skapad 19 december 2013
Uppdaterad 28 mars 2023
Hållbarhet